backtotop

Wat is de oorzaak van dystonie?

Dystonie door de ziekte van Parkinson

Dystonie bij het opstaan

Dystonie is zeer frequent bij personen met de ziekte van Parkinson. Het kenmerk van deze ziekte is dopaminegebrek, een neurotransmitter die een belangrijke rol speelt in de bewegingscontrole. De meest frequente vorm is dystonie bij het opstaan: de parkinsonpatiënt krijgt een onwillekeurige draaiing aan de voet of de tenen bij het opstaan.

Aangepaste behandeling

Deze dystonie duikt vaak op als de geneesmiddelen (Levodopa) geen effect meer hebben na een lange periode zonder medicijninname. Dat is typisch het geval ‘s ochtends. Bij de ziekte van Parkinson bestaat er eveneens een zogenaamde dystonie van ‘dosispiek’. Die verschijnt na tientallen minuten, nadat het medicijn is ingenomen en bij een maximaal levodopagehalte in de hersenen.

Geschreven door volgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Dystonie door de ziekte van Parkinson
Reclame