Behandeling

Hoe wordt diabetes behandeld?

Progressieve aanpak

De traditionele aanpak is om diabetes stapsgewijze te behandelen. De behandeling begint met een aanpassing van de levenswijze. Als dat niet volstaat om de glykemie te normaliseren, worden antidiabetica voorgeschreven. Eerst één geneesmiddel door de mond, waarvan de dosering geleidelijk wordt verhoogd. Daarna worden meerdere geneesmiddelen gecombineerd. Na jaren evolutie zullen orale antidiabetica doorgaans niet meer werken omdat de insulinesecretie vermindert. Dan moeten injecteerbare geneesmiddelen worden toegediend, waaronder insuline en de nieuwe incretinomimetica.

Een van meet af aan agressievere behandeling

De tendens is momenteel om van meet af aan sterker toe te slaan. De behandeling zal agressiever zijn bij jongere patiënten met een recente diabetes. Maar bij oudere patiënten en/of patiënten die al lang suikerziekte hebben, zullen we voorzichtiger te werk gaan. Die mensen hebben immers een zwakker hart en zijn gevoeliger voor hypoglykemie (sterke daling van het suikergehalte in het bloed) als gevolg van de behandeling.

Geschreven door Dr Jean-Yves HindletHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Diabetes - Behandeling - Hoe wordt diabetes behandeld?
Reclame