backtotop
Nieuws
Zorgtraject of diabetesconventie?

Zorgtraject of diabetesconventie?

Type 2-diabetici kunnen een zorgtraject afsluiten. Wat houdt dat juist in en waarin verschilt een zorgtraject van een diabetesconventie? Wat is nieuw in de conventie? Christine Vander Sype, verpleegkundige-diabeteseducator, Diabetes Infolijn, geeft meer uitleg. 

Reclame

Wat is een zorgtraject type 2-diabetes?

Het zorgtraject is één van de zorgsystemen die momenteel bestaan voor de begeleiding en behandeling van mensen met type 2-diabetes. Het bestaat sinds 2009. Het doel van elk zorgsysteem is het vermijden van complicaties dmv een goede begeleiding, waardoor de kosten voor de maatschappij beheersbaar(der) blijven.

Waarom werd dit systeem opgericht?

Tot 2009 konden mensen met diabetes enkel worden opgevolgd in de diabetesconventie. Hieraan waren echter voorwaarden verbonden, waaronder een behandeling met minimum 2 insuline-inspuitingen per dag. Maar een grote groep type 2-diabetici is daar (nog) niet aan toe en voor hen was er dus geen terugbetaalde begeleiding. Bijkomend onderzoek heeft geleerd dat mensen die beter worden begeleid, een betere diabetesregeling hebben, een betere diabetesregeling op zijn beurt betekent dan weer minder snel kans op complicaties.

Wie komt voor het zorgtraject in aanmerking?

Wie in aanmerking komt, vinden we terug in het diabetes type 2-stappenplan: nl. type 2-diabetici behandeld met inspuitingen van insuline 1 tot 2 keer per dag of met inspuitingen van een incretinemimeticum. Ook diabetici die nog orale antidiabetica slikken, maar bij wie een behandeling met insuline of een incretinemimeticum wordt overwogen in de nabije toekomst, komen in aanmerking voor een zorgtraject.

Wie ondertekent het zorgtraject en wat is het voordeel voor mij als patiënt?

Het zorgtraject is een contract dat meestal door de huisarts aan de patiënt wordt voorgesteld. De huisarts en de patiënt ondertekenen het dan als eerste. Daarna wordt de patiënt doorgestuurd naar de endocrinoloog voor verder onderzoek, tegelijkertijd wordt het contract ondertekend met deze laatste.

Diabetici in een zorgtraject hebben verschillende voordelen:

  • Educatie: informatie over de ziekte en de behandeling. Ze bestaat uit een opstarteducatie deel 1 en deel 2, samen 5 uur, in het eerste jaar. Nadien is er jaarlijks een opvolgeducatie, verdeeld over 2 sessies van 30 min. of 1 sessie van 1 uur, per jaar. De educatie wordt geregeld via de derdebetalersregeling: de patiënt moet niets betalen, en diegene die de educatie geeft, wordt rechtstreeks door het RIZIV betaald. Educatie kan door een verpleegkundige-diabeteseducator of een diëtist-diabeteseducator worden gegeven, met dat verschil dat de verpleegkundige de glykemiemeting (= het meten van het suikergehalte in het bloed) en de insulinetoediening kan aanleren, wat de diëtist niet kan. De diëtist is enkel bevoegd voor het geven van voedingsadvies aan personen met diabetes.
  • Twee sessies per jaar bij de podoloog en bij de diëtist, die de patiënten wel zelf moeten betalen, maar die hij/zij mits remgeld, terugbetaald krijgen. Er zijn ook podoloog-educatoren en diëtist-educatoren. Bij de diëtist gaat het uiteraard over voeding. De podoloog screent de voeten. Het moet wel een podoloog zijn, en geen pedicure, podologen kunnen bijvoorbeeld ook de zenuwbanen en de bloedtoevoer controleren. Ze volgen de toestand van de voeten op en kunnen ingrijpen of zo nodig doorverwijzen.

Waarin verschilt een zorgtraject van een diabetesconventie?

Eerst een gemeenschappelijk punt: zowel voor diabetesconventie als voor het zorgtraject moet de patiënt een globaal medisch dossier hebben bij de huisarts.

Maar er zijn meer verschillen.

  • De doelgroep: de diabetesconventie is er hoofdzakelijk voor personen met type 1-diabetes en personen met diabetes type 2 die behandeld worden met een complex injectieschema, het zorgtraject is uitsluitend voor type 2-diabetes.
  • Het materiaal dat de diabetici kunnen meekrijgen voor glykemiecontrole: in de diabetesconventie bepaalt de groep (zie volgende vraag) waarin de patiënt terechtkomt, het aantal strips dat hij krijgt om zijn glykemie te meten. In het zorgtraject krijgt de patiënt zowiezo 150 strips voor glykemiemeting per 6 maanden.
  • De zorg zelf: de diabetesconventie hoort tot de tweedelijnszorg (in een hospitaal setting dus) die wordt gecentraliseerd in een diabetescentrum en wordt gerund door een gespecialiseerd diabetesteam. Tot dat team behoren niet alleen een diabetoloog, maar is er ook een diabeteseducator, een diëtiste … In het centrum gebeuren de jaarlijkse onderzoeken. Een zorgtraject is eerstelijnszorg met de huisarts als coördinerende figuur, terwijl de diëtiste, de podoloog, de diabeteseducator op een andere locatie kunnen werken of aan huis komen bij de patiënt.

Welke vernieuwing werd per 1 juli 2016 in de diabetesconventie ingevoerd en waarom?

De vernieuwing heeft te maken met een nieuwe manier om de glykemie te meten, die vóór 1 juli 2016 in België nog niet werd terugbetaald. Free Style Libre is een nieuw systeem waarbij een sensor wordt ingeplant in de bovenarm. Door met een soort scanner over de sensor te bewegen, wordt de glykemiewaarde afgelezen. De vernieuwing van de conventie staat volledig in het kader van de terugbetaling van het materiaal voor die sensoren.

De opdeling in groepen in de diabetesconventie werd daarom gewijzigd. Nu zijn er 3 groepen: A, B en C.

  • Groep A is voor mensen met type 1-diabetes: zij krijgen de volledige terugbetaling van de sensoren of van glykemiestrips. Als ze kiezen voor sensoren, hebben ze nog recht op 25 bijkomende strips. Om de 14 dagen dient een nieuwe sensor te worden geplaatst.
  • In groep B zitten mensen met type 2-diabetes met een complexe injectietherapie, dat is vanaf 3 inspuiting per dag. Als ze voor sensoren kiezen, hebben ze recht op een gedeeltelijke terugbetaling van de sensoren.
  • In groep C zitten alleen mensen die tijdelijk in de conventie worden opgenomen, bijv. kankerpatiënten met diabetes. Ze krijgen 25 strips gratis en kunnen ook de sensoren aankopen, met gedeeltelijke terugbetaling maar minder dan in groep B.
Lees meer over Diabetes
Reclame