Symptomen

Wat zijn de symptomen van depressie?

Intense droefheid

Het allerbelangrijkste symptoom van depressie is een depressieve stemming die veel wegheeft van een diepe droefheid. Een allesoverheersend gevoel van droefheid wordt de zwarte bril waardoor iemand met een depressie de wereld bekijkt. Zijn hele leefwereld is er één van pessimisme en negativisme, van mislukkingen en frustraties.

Gebrek aan plezier en belangstelling

Iemand met een depressie schept geen plezier (anhedonie) meer in dingen waar hij vroeger wél deugd aan beleefde. Soms verwaarloost hij zijn uiterlijk en laat hij zich gaan.

Isolement en huilbuien

Iemand met een depressie wordt hetzij onverschillig voor zijn omgeving hetzij agressief, prikkelbaar en opvliegend. Doordat hij zich zo triest en lusteloos voelt, heeft hij de indruk dat hij nergens nog goed voor is. Het onbegrip van zijn omgeving maakt het er soms alleen maar erger op, waardoor hij zich geleidelijk aan meer gaat isoleren. Hij heeft onbedwingbare huilbuien.

Gevoel van waardeloosheid en schuld

Dergelijke gevoelens kunnen zeer intens zijn. Dit zelfverwijt gaat vaak gepaard met schuldgevoelens in verband met de depressie zelf. De familie en de omgeving mogen die gevoelens niet aanwakkeren: mensen met een depressie hebben hoegenaamd er geen schuld aan. Depressie is wel degelijk een ziekte.

Geschreven door Dr Philippe Violon Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Wat zijn de symptomen van depressie?
Reclame