backtotop

Wat zijn de oorzaken van depressie?

Depressie - Oorzaken - Wat zijn de mechanismen van depressie?

Wat zijn de mechanismen van depressie?

 

Het belang van neurotransmitters

De oorzaken van depressie zijn nog onvoldoende bekend. De hersenen zitten bijzonder complex in elkaar: ze bestaan uit miljarden neuronen die met elkaar "communiceren" via chemische stoffen, de neurotransmitters. In geval van depressie is de werking van een of meer neurotransmitters (serotonine, noradrenaline, dopamine) verstoord, waardoor de "hersencircuits" ontregeld raken.

Depressie, een verstoorde hersenwerking

Een slaap-EEG of elektro-encefalogram (polysomnografisch onderzoek), uitgevoerd in een slaaplabo, kan bepaalde wijzigingen in de hersenwerking tijdens de slaap aan het licht brengen. Dit zijn typische "markers" van depressie. Ook werd dankzij recentere radiologische technieken ('functionele beeldvorming') bij depressie een verminderde activiteit vastgesteld in de voorste hersendelen (prefrontale cortex).

Reclame
Depressie - Oorzaken - Wat zijn de mechanismen van depressie?

Levensgebeurtenissen aan de oorsprong van een depressie

Traumatiserende gebeurtenissen

Pijnlijke gebeurtenissen of liever een opeenstapeling ervan, kunnen bij bepaalde voorbestemde personen een depressie bevorderen.

Toch is depressie niet altijd het gevolg van traumatische gebeurtenissen, en kan ze er gewoon ook de oorzaak van zijn. Echtscheiding bijvoorbeeld, kan zowel aan de basis van een depressie liggen, als er het gevolg van zijn.

Vroegere versus recente gebeurtenissen

We moeten ook een onderscheid te maken tussen recente feiten en vroegere gebeurtenissen (uit de kindertijd of de adolescentie). Trauma's in de vroege kinderjaren verhogen in belangrijke mate de kwetsbaarheid en vatbaarheid voor depressie op volwassen leeftijd. Ze laten hoe dan ook sporen na (een affectieve leegte bv.) met heel wat negatieve gevolgen op latere leeftijd.

Depressie - Oorzaken - Levensgebeurtenissen aan de oorsprong van een depressie
Reclame

Is depressie erfelijk?

Soms is er een familiale aanleg voor depressie. Kinderen van iemand met een depressie hebben anderhalf tot driemaal meer kans op depressie. Hangt dit samen met genetische of met omgevingsfactoren? Allicht met beide.

Depressie - Oorzaken - Is depressie erfelijk?

Krijgen vooral vrouwen een depressie?

Vrouwen lopen tweemaal meer kans op een depressie dan mannen. De redenen hiervan zijn niet bekend: genetisch, hormonaal, opvoedingsgebonden? Bij mannen zijn alleenstaand zijn, sociaal isolement, ouderdom, werkloosheid en het gelijktijdig voorkomen van een andere ziekte factoren diet het optreden van een depressie bevorderen. Bij vrouwen spelen dieet en geneesmiddelen zoals eetlustremmers onbetwistbaar een rol.

Depressie - Oorzaken - Krijgen vooral vrouwen een depressie?

Geschreven door Dr Philippe ViolonLees verder: Wat zijn de gevolgen van depressie?

Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.