Oorzaken

Krijgen vooral vrouwen een depressie?

Vrouwen lopen tweemaal meer kans op een depressie dan mannen. De redenen hiervan zijn niet bekend: genetisch, hormonaal, opvoedingsgebonden? Bij mannen zijn alleenstaand zijn, sociaal isolement, ouderdom, werkloosheid en het gelijktijdig voorkomen van een andere ziekte factoren diet het optreden van een depressie bevorderen. Bij vrouwen spelen dieet en geneesmiddelen zoals eetlustremmers onbetwistbaar een rol.

Geschreven door Dr Philippe Violonvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Reclame