Oorzaken

Levensgebeurtenissen aan de oorsprong van een depressie

Traumatiserende gebeurtenissen

Pijnlijke gebeurtenissen of liever een opeenstapeling ervan, kunnen bij bepaalde voorbestemde personen een depressie bevorderen.

Toch is depressie niet altijd het gevolg van traumatische gebeurtenissen, en kan ze er gewoon ook de oorzaak van zijn. Echtscheiding bijvoorbeeld, kan zowel aan de basis van een depressie liggen, als er het gevolg van zijn.

Vroegere versus recente gebeurtenissen

We moeten ook een onderscheid te maken tussen recente feiten en vroegere gebeurtenissen (uit de kindertijd of de adolescentie). Trauma's in de vroege kinderjaren verhogen in belangrijke mate de kwetsbaarheid en vatbaarheid voor depressie op volwassen leeftijd. Ze laten hoe dan ook sporen na (een affectieve leegte bv.) met heel wat negatieve gevolgen op latere leeftijd.

Geschreven door Dr Philippe Violon Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Depressie - Oorzaken - Levensgebeurtenissen aan de oorsprong van een depressie
Reclame