backtotop
Nieuws
De gsm ter preventie van depressie?

De gsm ter preventie van depressie?

Het risico op depressie is groter in de adolescentie. Kan men de gsm gebruiken om jongeren te wijzen op aanhoudend negatieve gedachten en zo de ontwikkeling of de verergering van depressie vermijden?

Reclame

Eerste episode van depressie in de adolescentie

Niet zelden heeft een eerste episode van depressie plaats in de adolescentie. Tot 30% van de jongeren maakt een lichte weinig uitgesproken (subklinische) vorm van depressie mee vóór de leeftijd van 18 jaar. Een aantal van hen evolueert naar een echte depressie.

In de groep 13- tot 18-jarigen wordt bij bijna 6% van de adolescenten de diagnose van depressie gesteld. Niet leuk, en zeker niet bevorderend voor de opbouw van maximale kansen in het verdere leven. Bovendien ondervinden adolescenten vaak problemen om deze depressieve gedachten onder woorden te brengen. Soms zien ze het verband tussen levensgebeurtenissen en negatieve gevoelens helemaal niet.

Is het mogelijk om het aantal depressies te verminderen door adolescenten attent te maken op hun negatieve gemoedstoestand?

Stemming doorgeven per gsm

De rol die de gsm kan spelen in het besef van adolescenten van hun gevoelens werd in Australië uitgetest. Jongeren van 14 tot 24 jaar met een lichte vorm van depressie deden mee aan een proef. Zij werden door het toeval opgedeeld in twee groepen: de eerste groep moest op regelmatige tijdstippen tijdens de dag stemming, stressgehalte en dagactiviteiten per gsm doorsturen. De tweede groep was een controlegroep en bij hen werden alleen de dagactiviteiten opgevraagd. De deelnemers kregen een signaal te horen telkens ze de gevraagde informatie per gsm moesten doorsturen naar de computer van de huisarts.

Minder depressieve symptomen

Uit de resultaten blijkt duidelijk dat jongeren bewuster kunnen worden gemaakt van de aard van hun emoties. Bij adolescenten met een lichte depressie kan dat leiden tot de ontwikkeling van minder depressieve symptomen. Dankzij de gsm leggen de jongeren ook gemakkelijker een verband tussen die emoties en gebeurtenissen in het dagelijks leven, en zien ze in wat hen blij of droevig maakt. Bovendien kunnen ze vlotter met anderen praten over die gevoelens en er beter mee omgaan.

Sneller in behandeling voor depressie

Belangrijk is ook dat de huisartsen de jongeren die een intensievere behandeling voor depressie nodig hadden, gemakkelijker konden herkennen. Zo werden zij sneller op een goede manier behandeld in plaats van af te wachten tot de depressie verergerde.

Er bestaan vandaag al apps voor smartphones, iphones, itablets en android-tablets die gebruikers wijzen op een negatieve gedachtegang. De resultaten van deze studie suggereren dat zij, in samenwerking met de medische wereld, hun nut zouden kunnen hebben voor de aanpak van depressie.

Lees meer over Depressie
Reclame
Gerelateerde artikels
Depressie is geen fataliteit

Elk jaar worden honderdduizenden Belgen getroffen door depressie. 5 (…)

Depressie - Begrijpen - Depressie is geen fataliteit
Vermoeidheid en gebrek aan eetlust: tekenen van een (…)

Gebrek aan energie en vermoeidheid Vermoeidheid (…)

Depressie - Symptomen - Vermoeidheid en gebrek aan eetlust: tekenen van een depressie