Behandeling

Andere behandelingen van depressie

Psychotherapie: genezen van depressie door te praten

Psychotherapie is vaak een noodzakelijke aanvulling op medicatie, om inzicht te krijgen in de factoren die hebben bijgedragen tot de depressie en om erop te kunnen inwerken.

Psychotherapie wordt in het algemeen beoefend door een arts-psychiater of een psycholoog die is gespecialiseerd in psychotherapie.

Lichttherapie tegen seizoensdepressie

Lichttherapie (of luminotherapie) is enkel aangewezen voor patiënten met een seizoensdepressie, zoals een winterdepressie. Hierbij wordt de patiënt gedurende verschillende weken elke dag blootgesteld aan intens licht.

Lithium in geval van bipolaire stoornissen

Lithium is een mineraal zout dat gebruikt wordt bij de behandeling en preventie van bipolaire stoornissen. Wegens bijwerkingen en toxiciteit wordt lithium slechts beperkt gebruikt.

Magnetische stimulatie

Deze stimulatie door een magneet zou alleen geschikt zijn bij bepaalde lichte vormen van depressie.

Stimulatie van de nervus vagus

De elektrische stimulatie van bepaalde zenuwcentra onder verdoving is aangewezen bij chronische en ernstige, terugkerende vormen van depressie.

Elektroconvulsietherapie

Deze behandeling bestaat uit de toediening van elektroshocks aan de hersenen, onder algemene verdoving. Ze is aangewezen bij sommige zware of medicatieresistente depressies. De belangrijkste bijwerking is een tijdelijke geheugenstoornis.

Hospitalisatie bij zelfdodingsrisico

Als het lijden ondraaglijk wordt en bij gevaar voor zelfdoding moet een opname in een psychiatrische afdeling overwogen worden. Deze opname kan geregeld worden door de huisarts of de psychiater, maar indien de toestand van de patiënt het vereist, is ook een spoedopname mogelijk.

Geschreven door Dr Philippe Violon

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Andere behandelingen van depressie
Reclame