backtotop
Nieuws
Wat zijn de oorzaken van een postnatale depressie?

Wat zijn de oorzaken van een postnatale depressie?

Een op vijf jonge moeders krijgt een postnatale depressie. Welke factoren kunnen zo’n depressie uitlokken?

Reclame

Terugval van depressie voorkomen

Een postnatale depressie (een depressie post partum) heeft een negatieve weerslag op het leven van de moeder, het kind, de partner en de andere kinderen in de familie. Volgens de Canadese Vereniging voor Geestelijke Gezondheid krijgt tot 20% van de jonge moeders te maken met een postnatale depressie. 10 tot 35% onder hen zou zelfs bij een volgende geboorte opnieuw depressief worden. Voor Vlaanderen heeft Kind en Gezin het over 10% postnatale depressies. Vandaar het belang om factoren in kaart te brengen die een postnatale depressie in de hand werken, zodat deze beter worden aangepakt.

Is bevalling via keizersnede een risicofactor?

Zo onderzochten enkele wetenschappers het verband tussen de manier van bevallen (via de natuurlijke weg of via een keizersnede) en een postnatale depressie binnen zes weken na het verlaten van de kraamkliniek. Bijna 1.900 jonge moeders werden hiervoor ondervraagd. Ongeveer 8% had na haar bevalling een depressie doorgemaakt. Maar uit het onderzoek bleek geen verband tussen een postnatale depressie en de manier van bevallen.

Factoren die depressie bevorderen

Dat klopt alvast met de bevindingen van vroegere studies. Volgens de onderzoekers gaan deze vijf factoren het vaakst gepaard met een postnatale depressie:

  • Wie op jonge leeftijd moeder wordt, zou vijf keer meer risico lopen op een postnatale depressie.
  • Als de moeder opnieuw in het ziekenhuis moet worden opgenomen, verdrievoudigt het risico.
  • Als er geen borstvoeding wordt gegeven, verdubbelt het risico.
  • Als de moeder na de bevalling vindt dat haar gezondheid verslechterd is.
  • Bij onvrijwillig urineverlies na de bevalling.

Urineverlies na bevalling

Onvrijwillig urineverlies is niet zo ongewoon na een bevalling. De meeste vrouwen voelen zich er ongemakkelijk bij en melden het verlies niet zo gauw aan hun arts of vroedvrouw. Maar schaamte is voor niets nodig. Want hoe sneller het probleem bekend is, hoe sneller er gepaste maatregelen kunnen genomen worden.

Onderzoekers hebben voorlopig geen verklaring voor het verband tussen urineverlies en een postnatale depressie. Maar dat er een verband is, staat wel vast. Een reden te meer om urineverlies ernstig te nemen.

Bron: Sword W, Landy CK, Thabane L et al. Is mode of delivery associated with postpartum depression at 6 weeks: a prospective cohort study. BJOG. 2011 Jul;118(8):966-77.

Lees meer over Depressie
Reclame
Gerelateerde artikels
Basisprincipes van de behandeling van depressie

Geduld hebben: antidepressiva beginnen pas te werken na een (…)

Depressie - Behandeling - Basisprincipes van de behandeling van depressie
Andere behandelingen van depressie

Psychotherapie: genezen van depressie door te pratenPsychotherapie (…)

Depressie - Behandeling - Andere behandelingen van depressie