backtotop
Nieuws
Meer depressie door economische crisis?

Meer depressie door economische crisis?

Op 10 oktober 2012 is het Werelddag van de geestelijke gezondheid. Het thema van deze 20ste editie is 'Depressie: een globale crisis'. Maar wat is de impact van de economische crisis op depressie?

Reclame

Gevolgen van de crisis op de geestelijke gezondheid

De huidige economische crisis is begonnen in 2008. Het is dus nog wat vroeg om al besluiten te trekken. Maar het fenomeen is niet nieuw. Uit de vorige economische crisissen blijkt dat een economische crisis gepaard gaat met minder inkomen, meer werkloosheid en –onzekerheid. Daarnaast is er minder budget voor de ziekteverzekering, dus ook voor de sector van de geestelijke gezondheid.

Verschillende landen hebben trouwens al sterk moeten snoeien in de gezondheidszorg.

Armoede en depressie

Armoede gaat gepaard met een grotere psychosociale stress.

  • Enerzijds komt de cognitieve, emotionele en fysieke ontwikkeling van kinderen wier ouders het financieel niet breed hebben, in het gedrang.
  • Anderzijds neemt de frequentie van mentale gezondheidsproblemen bij volwassenen toe, waaronder depressie en zelfdoding.

Werkloosheid en suïcide

Werkloosheid en suïcide gaan vaak samen: bij elke stijging van de werkloosheid met 1% neemt het aantal suïcides bij volwassenen jonger dan 65 jaar eveneens toe met 0,79%. Vooral mannen kiezen voor zelfdoding.

Dit effect kan vermeden worden met goede sociale voorzieningen en uitkeringen. Zo nam de werkloosheid in Zweden snel toe in het begin van de jaren 90 als gevolg van de bankencrisis. Maar het aantal zelfdodingen bleef stagneren. In Spanje daarentegen steeg het suïcidecijfer wel na de bankencrisissen van de jaren 70 en 80. Los van de socio-culturele verschillen tussen beide landen, vormden de beschikbare middelen voor sociale bescherming het belangrijkste verschil.

Grieks voorbeeld

In Griekenland heeft een telefonische enquête getoond dat het aantal suïcidepogingen met 35% gestegen is tussen 2009 en 2011. Het groter aantal zelfdodingen is niet alleen een rechtstreeks gevolg van de economische crisis. Ook onrechtstreeks door het tekort aan huisartsen, geestelijke gezondheidswerkers en de gebrekkige infrastructuur voor geestelijke gezondheid stijgt dit aantal.

De economische crisis had ook een onrechtstreeks positief effect: er werden minder autobestuurders dronken achter het stuur betrapt.

Lees meer over Depressie
Reclame
Gerelateerde artikels
Depressie is geen fataliteit

Elk jaar worden honderdduizenden Belgen getroffen door depressie. 5 (…)

Depressie - Begrijpen - Depressie is geen fataliteit
Een depressie is niet zomaar een dip

StemmingsschommelingenHet is belangrijk een depressie niet te verwarren met een dip (…)

Depressie - Begrijpen - Een depressie is niet zomaar een dip