backtotop
Nieuws
Depressie: voortekens van zelfdoding?

Depressie: voortekens van zelfdoding?

10 september is de 'Werelddag van de Suïcidepreventie'. Bedoeling is de aandacht te vestigen op onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om suïcidaal gedrag te voorkomen. Welke voortekens wijzen op een nakende zelfdoding?

Reclame

Met of zonder voortekens van zelfdoding

Achteraf zeggen familieleden en vrienden soms: "ik heb het niet zien aankomen" of, integendeel, "het verrast mij niet". Sommige zwaar depressieve patiënten zijn meer in zichzelf gekeerd, omdat ze toch geen uitkomst zien voor hun problemen. Anderen communiceren over hun zelfdodingsgedachten, omdat ze zelfdoding zien als de ultieme oplossing voor hun problemen. Eens de beslissing genomen is om er binnenkort een einde aan te maken, worden ze juist rustiger. Zelfdoding is in hun ogen namelijk de enige oplossing.

Depressie en andere voorbeschikkende factoren

90 tot 95% van de zelfdodingen gebeurt in een psychiatrische context. Meestal is dat depressie. Ook schizofrenie, alcoholmisbruik, bipolaire stoornissen gaan gepaard met een hoger suïciderisico.

Naast depressie zijn er nog andere factoren die de kans op de uitvoering van suïcide vergroten. Zo is er de erfelijke belasting: als zelfdoding in de familie als eens voorgekomen is, is de kans op een nieuwe zelfdoding groter. Bij mensen zonder erfelijke aanleg is niet duidelijk welke factoren de kans op zelfdoding vergroten. Maar een daarvan is ongetwijfeld seksueel misbruik op jonge leeftijd.

Probeer erover te praten

Er bestaan geen symptomen die erop wijzen of mensen met een zware depressie aan zelfdoding denken. De beste manier om erachter te komen, is door ernaar te vragen. Dat kan bijvoorbeeld met een zin als: "We weten dat mensen met uw gevoelens wel eens beslissen een einde te maken aan hun leven. Is dat bij u ook het geval?" In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, versnelt of vergroot het praten over zelfdodingsgedachten de kans op de uitvoering ervan niet. Maar de omgeving moet wel alert zijn, zeker als iemand al eerder een suïcidepoging heeft ondernomen.

Hoe hopelozer, hoe groter het risico

De mate van hopeloosheid is een goede aanwijzing voor een nakende zelfdoding. Bij mensen die nu of in de directe toekomst geen oplossing zien voor hun problemen, is de kans op zelfdoding reëler aanwezig.

Tot slot is er het al dan niet acute karakter van de dreiging van de zelfdoding. Tekens die op een dringend karakter wijzen zijn: het afscheid nemen van vrienden, het wegschenken van dierbare voorwerpen of het uitdrukken van de manier waarop de zelfdoding zal voltrokken worden. Hoe concreter de plannen, hoe groter het risico. Wie deze signalen opvangt, moet onmiddellijk professionele hulpverlening zoeken.

Wie over zijn probleem wil praten, kan terecht bij de Zelfmoordlijn: 02/649.95.55 of op www.preventiezelfdoding.be

Lees meer over Depressie
Reclame
Gerelateerde artikels
De diagnose van depressie stellen

Depressie, een echte ziekte Depressie is een echte ziekte. Een precieze (…)

Depressie - Diagnose - De diagnose van depressie stellen
Basisprincipes van de behandeling van depressie

Geduld hebben: antidepressiva beginnen pas te werken na een (…)

Depressie - Behandeling - Basisprincipes van de behandeling van depressie