backtotop
Nieuws
Depressie: stop de vooroordelen

Depressie: stop de vooroordelen

De vrees voor discriminatie en vooroordelen kan het sociale leven van mensen met een zware depressie verlammen en hun herstel verhinderen. De oplossing: durf erover te praten!

Reclame

Mensen met zware depressie ondervraagd

Collega’s die over u spreken als lijntrekker, vrienden die u als lui bestempelen, een partner die vindt dat u niet veel moeite doet om eruit te geraken … Het stigma van vooroordelen en discriminatie tegenover mensen met een depressie kan hardnekkig zijn. Een grootschalige studie in 35 landen wereldwijd onderzocht de discriminatie waaraan zij blootgesteld worden. Meer dan 1000 mensen met een zware depressie die onder behandeling stonden, vulden hiertoe een enquête in.

Als depressie de relaties aantast …

Van de ondervraagde mensen met een zware depressie was 79% al minstens eenmaal op een of andere manier gediscrimineerd.

  • 37% bij het starten van een relatie
  • 25% bij een sollicitatie
  • 20% bij het zich inschrijven voor een cursus of een stage

Wat bepaalt de kans op discriminatie?

De onderzoekers hebben ook vastgesteld dat de kans om met discriminatie te maken hebben, toeneemt met volgende factoren:

  • het aantal depressieve episoden,
  • minstens één verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis,
  • minder sociale contacten,
  • onbetaald werk doen (vrijwilligerswerk),
  • niet werken.

Mensen die wegens hun depressie al eens gediscrimineerd waren , vertelden later liever niet dat ze depressief waren of geweest waren. Bijna de helft van diegenen die discriminatie vreesden maar er toch over sprak, werd in werkelijkheid echter niet gediscrimineerd.

Angst voor vooroordelen

De angst voor vooroordelen, bijvoorbeeld bang zijn dat de symptomen niet ernstig zullen worden genomen of dat men anders zal worden behandeld omdat men psychisch ziek is, kan voor mensen met depressie een hinderpaal zijn bij het zoeken naar hulp. Bijna drie vierde van de deelnemers (71%) verzwijgt zijn depressie liever dan ervoor uit te komen. Dit leidt bij een aantal mensen tot een chronische vorm van depressie omdat een aangepaste behandeling hierdoor uitblijft.

Er is nog veel werk aan de winkel om de vooroordelen rond depressie de wereld uit te helpen. Ook bij de depressieve patiënten zelf. Maar het beeld is niet helemaal negatief en erover durven te praten is vaak de manier om eruit te geraken.

Lees meer over Depressie
Reclame
Gerelateerde artikels
Als depressie gepaard gaat met angst…

Sommige mensen met een depressie kunnen naast de vermelde (…)

Depressie - Symptomen - Als depressie gepaard gaat met angst…
Lichamelijke problemen in verband met depressie

Uiteenlopende symptomen Depressiepatiënten hebben vaak (…)

Depressie - Symptomen - Lichamelijke problemen in verband met depressie