backtotop
Nieuws
Bipolaire stoornissen of depressie?

Bipolaire stoornissen of depressie?

Een bipolaire stoornis vraagt een andere behandeling dan een depressie. Het is dus belangrijk de juiste diagnose te stellen.

Reclame

Depressie en manie

Bij een bipolaire stoornis wisselen depressieve episodes zich af met manische episodes. Tijdens een manische episode is een patiënt abnormaal uitgelaten en euforisch. Hij heeft grootheidswanen, gelooft dat hij een groot schrijver zal worden, onderzoeker of politicus ... Hij slaap nauwelijks nog. Zijn ideeën zijn verward, hij springt van de hak op de tak, hij is verhit en opgewonden, hij doet impulsieve en buitensporige aankopen. Daardoor wordt het sociale en professionele leven sterk bemoeilijkt. Ongeveer 2% van de bevolking krijgt een bipolaire stoornis tijdens zijn leven. Voor een unipolaire depressie bedraagt de prevalentie 5 tot 10%.

Diagnose moeilijk te stellen

De overgrote meerderheid van de bipolaire stoornissen begint met een depressieve episode. Daardoor is het in de praktijk soms moeilijk de diagnose 'bipolaire stoornis' te stellen. Want een aantal patiënten krijgen op basis van die eerste klachten de diagnose 'depressie', terwijl ze eigenlijk zullen evolueren naar een bipolaire stoornis. Een studie* toonde bijvoorbeeld aan dat 25% van de patiënten met een depressie, in realiteit een bipolaire stoornis hadden. Veel patiënten met een bipolaire stoornis maken trouwens geen manische episodes door, of hunn manische episodes zijn weinig frequent of weinig opvallend.

Een bipolaire depressie herkennen

Een aantal aanwijzingen kunnen duiden op een bipolaire stoornis (ook 'bipolaire depressie' genoemd):

  • Eerste depressieve episode voor leeftijd van 25 jaar;
  • Minimaal drie episodes doorgemaakt
  • Plots beginnen en snel verbeteren van depressie
  • Meer slapen dan gemiddeld (bij een 'gewone' depressie slapen patiënten doorgaans minder)
  • Meer eetlust dan gemiddeld (bij een 'klassieke, unipolaire' depressie eten patiënten doorgaans minder)
  • Minder goede respons op antidepressiva
  • Een bipolaire stoornis in de familie
  • Eerdere postnatale depressie
  • Psychotische depressie (Hallucinaties en wanen, vaak in overeenstemming met de depressieve stemming)

 

Juiste diagnose belangrijk

Dat patiënten met een bipolaire stoornis de juiste diagnose krijgen, is enorm belangrijk. De medicatie voor beide aandoeningen ziet er immers anders uit. Bij een bipolaire stoornis vormen stemmingsstabilisatoren zoals lithium, naast antipsychotica de eerste keuze. Bij een depressie gaat de voorkeur naar antidepressiva.

Lees meer over Depressie
Reclame
Gerelateerde artikels
Als depressie gepaard gaat met angst…

Sommige mensen met een depressie kunnen naast de vermelde (…)

Depressie - Symptomen - Als depressie gepaard gaat met angst…
Lichamelijke problemen in verband met depressie

Uiteenlopende symptomen Depressiepatiënten hebben vaak (…)

Depressie - Symptomen - Lichamelijke problemen in verband met depressie