backtotop

Depressie, een echte ziekte

Depressie

5 tot 10% van alle vrouwen en 3 tot 5% van alle mannen krijgt ooit te maken met depressie.  Niettemin is deze ziekte nog altijd te weinig erkend en aanvaard. Depressie wordt nog al te vaak beschouwd als een gebrek aan moed of wilskracht.
Depressie is wel degelijk een invaliderende ziekte met niet alleen psychische maar ook lichamelijke symptomen. Het leed dat ze veroorzaakt, heeft ingrijpende gevolgen op het dagelijkse, sociale, gezins- en beroepsleven, zodat een tijdige en correcte diagnose van cruciaal belang is. Er bestaan nochtans doeltreffende behandelingen - geneesmiddelen en/of psychotherapie.