backtotop

Leven met darmkanker

Darmkanker: genezen of in remissie?

Remissie

Als u geopereerd bent en de chirurg de tumor en eventuele geïsoleerde uitzaaiingen volledig verwijderd heeft, wordt u beschouwd als in remissie: u vertoont geen symptomen meer van darmkanker en deze is niet meer opspoorbaar.

Genezing

Uw kansen op genezing zijn afhankelijk van het tumorstadium op het moment van de diagnose, van de tijd die is verlopen sinds uw behandeling en van het resultaat van de follow-uponderzoeken. Als er na vijf jaar geen enkel terugval van uw kanker werd gezien, wordt u als genezen beschouwd. Artsen zijn vandaag geneigd om deze drempel te verlagen tot drie jaar, omdat de terugval van darmkanker tijdens deze periode het vaakst (80%) optreedt. Toch zijn er zeldzame gevallen waarbij terugval na vijf jaar mogelijk is.

Recidief of terugval

Een terugval (of recidief) kan op elk moment tijdens de follow-upperiode optreden. De bezoeken aan de oncoloog en het wachten op de resultaten zijn vaak stresserende en moeilijke momenten.

Een terugval is geen doodsvonnis, maar vergt wel een aantal therapeutische beslissingen die vaak worden aangevoeld als helemaal opnieuw beginnen.

Respons-progressie

Soms zijn de uitzaaiingen te talrijk om operatief te verwijderen of is hun ligging onbereikbaar voor een chirurgische ingreep. In dat geval wordt chemotherapie voorgesteld. Als de grootte van de uitzaaiingen afneemt door chemotherapie, spreken we van tumorale respons, vaak geëvalueerd met een scan. Als deze respons volledig geacht wordt (we ontdekken geen uitzaaiingen meer met een scanner), spreken we van remissie.

Als de tumor of de uitzaaiingen opnieuw groeien, spreken we van progressie. Dan is het noodzakelijk om een nieuwe behandeling op te starten.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Darmkanker - Leven met - Darmkanker: genezen of in remissie?
Reclame