backtotop

Hoe wordt darmkanker behandeld?

Focus op de chirurgische ingreep bij darmkanker

Beste prognose bij een vroegtijdig stadium

Ongeveer 50% van de patiënten genezen definitief na een chirurgische ingreep bij darmkanker. Daarbij wordt het deel van de dikke darm weggesneden dat door kanker is aangetast. De genezingskans is het hoogst bij patiënten met een tumor in een vroeg stadium, waarbij de wand van de dikke darm nog niet is ingenomen en er nog geen naburige lymfeknopen zijn aangetast.

Wat is een colectomie?

Een colectomie is het wegsnijden van het gedeelte van de dikke darm waarin zich de tumor bevindt, samen met de bloedvaten en de naburige lymfeknopen. Het soort ingreep is afhankelijk van de plaats en de omvang van de tumor. In de vroegste stadia van darmkanker wordt de tumor en een deel van de aangrenzende dikke darm of endeldarm weggenomen. Meestal kunnen de overblijvende delen van de dikke darm weer worden samengevoegd (anastomose), waardoor de darm normaal kan blijven functioneren.

Laparotomie of laparoscopie?

De heelkundige ingreep kan gebeuren met een laparotomie, dat is een ‘klassieke’ opening van de buik, of door middel van laparoscopie. In het laatste geval opereert de arts in een buik die met gas (CO2) werd opgeblazen, met instrumenten die worden ingebracht via openingen van 1 cm in de buik. Een laparoscopie is even veilig als een klassieke ingreep en verbetert de levenskwaliteit van de patiënt. Ze vermindert de duur van de ziekenhuisopname.

Stoma of kunstmatige anus

In sommige gevallen (o.a. als de tumor in een vergevorderd stadium zit of als de tumor de weg naar dikke darm belemmert) wordt de chirurgische ingreep in twee fasen uitgevoerd.

  • Na het wegnemen van het aangetaste deel van de darm maakt de chirurg een voorlopige stoma (kunstmatige anus). In plaats van de twee delen van de dikke darm samen te brengen, verbindt hij de darm met de huid van de buik. De stoelgang wordt opgevangen in een zakje dat de patiënt zelf dagelijks of om de drie dagen aanbrengt.
  • Enkele weken of maanden na de eerste ingreep hecht de chirurg de twee delen van de dikke darm opnieuw aan elkaar.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Darmkanker - Behandeling - Focus op de chirurgische ingreep bij darmkanker
Reclame