backtotop

Darmkanker: dikkedarm- en endeldarmkanker

Wat is darmkanker?

Kanker van de dikke darm en van de endeldarm

Als de tumor zich in de dikke darm bevindt, dan spreken we van dikkedarmkanker. Wanneer hij zich verderop, in de endeldarm bevindt, gaat het om endeldarmkanker. Gezien de talrijke overeenkomsten tussen deze twee types wordt vaak de algemenere term ’darmkanker’ gebruikt.

Binnenwand van de darm aangetast

Darmkanker ontstaat in de binnenste laag van de darm, namelijk in de oppervlaktelaag die mucosa (of klierepitheel) wordt genoemd. Deze oppervlakkige (epitheel)cellen ontaarden en delen zich op een abnormale en ongecontroleerde manier, waardoor ze hun normale functie verliezen. Deze cellen vormen aldus een gezwel van de dikkedarmwand.

Symptomen van darmkanker

Dit gezwel van de dikkedarmwand ontwikkelt zich over een zekere tijdsspanne en kan aanleiding geven tot volgende symptomen:

  • bloeding
  • constipatie (ongewone constipatie of bestaande constipatie die erger wordt)
  • diarree
  • mogelijke obstructie van de dikke darm die de stoelgang verhindert, zodat een dringende medische ingreep noodzakelijk is.

De poliep: een precancereus letsel

Vaak ontstaat darmkanker uit een klein gezwel, poliep genoemd. Deze beschouwen we als een precancereus letsel. De cellen waaruit ze bestaat, ondergaan een verandering en zullen ontaarden. Dit proces noemen we dysplasie. Naar schatting leiden één tot twee op de 100 poliepen uiteindelijk tot kanker.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Darmkanker - Begrijpen - Wat is darmkanker?
Reclame