backtotop

Echt of nep?

Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) en COVID-19: gevaarlijk of niet?

In maart 2020 kon men op de sociale netwerken lezen dat niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) de symptomen van COVID-19 erger maakten. Door die slechte informatie begonnen veel mensen bij pijn of koorts andere medicatie in te nemen. Maar de onderzoeksresultaten zijn bemoedigend en daardoor kon men het vertrouwen in het gebruik van NSAID’s herstellen.

Op 14 maart 2020 plaatste de Franse minister voor Volksgezondheid Olivier Véran een waarschuwing op Twitter, waarbij hij de Franse bevolking de raad gaf om geen ontstekingsremmers in te nemen, omdat die de symptomen van COVID-19 konden verergeren. Dat nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje bij onze zuiderburen en in verschillende andere Europese landen, waaronder België. Heel wat personen stopten meteen met het gebruik van NSAID’s en namen bij hoofdpijn, menstruatiepijn, koorts of gewrichts- en reumapijn liever hun toevlucht tot paracetamol, allopathische behandelingen of superfood (kurkuma, salie, enz.).

Het vertrouwen in NSAID’s herstellen

In volle COVID-tijden bleek het dan ook bijzonder moeilijk om het vertrouwen in NSAID’s te herstellen! En toch … Behalve Frankrijk namen weinig landen voorzorgsmaatregelen rond het gebruik van niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen tegen het coronavirus. Reeds in de lente van 2020 luidde een van hun argumenten dat er te weinig gegevens beschikbaar waren om daaruit conclusies te trekken.

COVID-19 en NSAID’s: ondersteunende studies

Sinds deze echte mediastorm werden er op internationaal niveau heel wat onderzoeken uitgevoerd. Een Britse(1) studie, die dateert van vorige zomer en werd uitgevoerd bij circa twee miljoen personen, kwam tot de conclusie dat het risico op overlijden als gevolg van COVID-19 niet groter was door het gebruik van NSAID’s dan door het niet-gebruik ervan.

Coronavirus: geruststellende resultaten voor NSAID’s

In de marge van dit wetenschappelijk onderzoek analyseerde een denktank, bestaande uit pluridisciplinaire (ziekenhuis)experts (GRAINS), met de steun van een farmaceutisch labo, wetenschappelijke data over het gebruik van NSAID’s bij COVID-19. Het onderzoek had betrekking op ruim 40 recente internationale studies(2) en kon geen verband leggen tussen NSAID’s en een toename van het infectierisico door COVID-19. Diverse onderzoeken tonen ook aan dat er geen verband bestaat tussen ibuprofen (een NSAID) en de verslechtering van COVID-19. In een Deens onderzoek werd het gebruik van NSAID’s trouwens niet gekoppeld aan een toegenomen mortaliteit, noch aan een groter risico op ziekenhuisopname(3). Dit werd ook uitvoerig besproken door de denktank over NSAID’s (GRAINS).

Een andere geruststellend feit is dat volgens een recente Deense observatiestudie(4) er geen correlatie bestaat tussen de inname van niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen en ernstige vormen van COVID-19. Anders gezegd, bij personen die NSAID’s ingenomen hebben, bestaat er geen groter risico om een ernstige vorm van COVID-19 te ontwikkelen dan bij degenen die dat niet gedaan hebben!

Herstel van het vertrouwen in NSAID’s tegen COVID-19

In het licht van de verschillende wetenschappelijke onderzoeken over dat thema hebben het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een definitieve beslissing genomen in deze zaak. De twee instellingen adviseren om NSAID’s niet te schrappen van het lijstje beschikbare therapeutische middelen om koorts en pijn te bestrijden, uiteraard op voorwaarde dat de patiënt de geldende voorzorgsmaatregelen rond het gebruik van dit type geneesmiddel naleeft (zie dosering). Vraag jouw apotheker/arts om advies.

Geschreven door Barbara SimonHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Covid-19 en fake news - Begrijpen - Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) en COVID-19: gevaarlijk of niet?