backtotop

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

Internationaal onderzoek concentreert zich onder meer op de opkomst van het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2 genaamd. De informatie kan dan ook op elk ogenblik evolueren.

Volgens recente internationale studies zijn de symptomen meestal mild bij mensen met COVID-19 (in afnemende volgorde van frequentie):

 • Koorts (83 à 98%, met een mediane temperatuur van 37,75 à 38,3°C);
 • Hoest (59 à 82%), meestal een droge hoest;
 • Kortademigheid (of dyspneu, 31 à 55%);
 • Spierpijn (of myalgie, 11 à 44%);
 • Verwardheid (9%);
 • Hoofdpijn (6 à 13%);
 • Keelpijn (5 à 17%);
 • Loopneus, 4%);
 • Pijn op de borst (2%);
 • Diarree (3 à 10%);
 • Misselijkheid en braken (1 à 13%).

De meest vertegenwoordigde leeftijdsklasse is die van 30- tot 79-jarigen (87%).

Kan men drager zijn van coronavirus zonder symptomen te vertonen? Ook dat wordt onderzocht. Wetenschappers stelden begin maart 2020 vast dat mensen met COVID-19 gemiddeld tot vijf dagen na het oplopen van de ziekte asymptomatisch kunnen zijn. De maximale incubatietijd (periode van besmetting tot het optreden van symptomen) bedraagt veertien dagen. Dat cijfer verklaart de quarantaine en isolatiemaatregelen die genomen werden voor mensen die mogelijk in contact kwamen met het coronavirus.

Aan welke verwikkelingen worden mensen met COVID-19 blootgesteld? 80% van de mensen herstelt zonder dat ze een speciale behandeling nodig hebben. Mogelijke verwikkelingen zijn luchtwegaandoeningen zoals bronchitis en zelfs dodelijke gevallen van longontsteking. Die alarmerende longontstekingen leidde overigens tot de identificatie van COVID-19 in december 2019 in China. Andere complicaties zijn onder meer ernstig acuut ademhalingssyndroom, bepaalde maagdarmstoornissen en nierfalen.

Mensen ouder dan 65 jaar en / of mensen die al ademhalings- of hart- en vaatziekten (comorbiditeit) hebben en van wie het immuunsysteem verzwakt is, worden als risicopersonen beschouwd.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Coronavirus - Symptomen - Wat zijn de symptomen van het coronavirus?
Reclame