backtotop

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

Hoe kan je je beschermen tegen het coronavirus?

Gezien de wijzen van overdracht van de ziekte beogen de belangrijkste voorzorgsmaatregelen het vermijden van infectie en verspreiding en het gebruik van een grote dosis gezond verstand:

  • drukke plaatsen vermijden (openbaar vervoer, supermarkten, enz.); 
  • Social distancing, het bewaken van voldoende interpersoonlijke afstand in het privé en in het professionele leven (1,5 m geldt als aanbeveling), vooral als het om personen met een verkoudheid of griepverschijnselen gaat;
  • de voorkeur geven aan andere vormen van handen schudden of kussen;
  • niezen en hoesten in de elleboogplooi of in een zakdoek;
  • geef de voorkeur aan wegwerpzakdoeken;
  • was uw handen regelmatig en grondig met water en zeep of hydroalcoholische gel;
  • vermijd het aanraken van uw mond, ogen en neus;
  • bij symptomen zoals ademhalingsmoeilijkheden, droge hoest of koorts, blijft u thuis en aarzelt u niet om uw arts te bellen.

Moet je een masker dragen om jezelf te beschermen tegen coronavirus? Het gebruik van een masker wordt aanbevolen als u last heeft van hoesten en niezen of als u in de buurt bent van iemand die mogelijk COVID-19 heeft.

Het is belangrijk de gebruiksaanwijzing van een masker nauwgezet te respecteren: was altijd uw handen met water en zeep of hydroalcoholische gel voordat u het masker aanbrengt; verwijder het masker langs de achterkant van uw hoofd om contact met uw gelaat te vermijden; gooi het masker onmiddellijk na gebruik weg in een gesloten vuilnisbak; enz.

Een op de vijf COVID-19 patiënten moet in het ziekenhuis worden opgenomen. Daarom ook is het essentieel om de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, zowel voor uzelf als voor uw naasten. Daar kan een persoon bij zijn die beschouwd wordt als 'risicopersoon':  iemand ouder dan 65 jaar en / of mensen met kanker, hypertensie, een longziekte, diabetes, een cardiovasculaire aandoening of een andere ziekte die het immuunsysteem verzwakt (en bij het gebruiken van bepaalde geneesmiddelen).

volgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Coronavirus - Symptomen - Hoe kan je je beschermen tegen het coronavirus?
Reclame