backtotop

Coronavirus: welke behandeling?

Coronavirus: welke behandeling?

Er is vandaag nog geen specifieke behandeling. Er wordt heel wat klinisch onderzoek gevoerd, maar er zijn nog geen gegevens over de doeltreffendheid en de veiligheid van eventuele behandelingen.

Maar de wetenschap gaat met grote stappen vooruit. Op 29 januari 2020 hebben Australische onderzoekers met succes een coronavirus gekloond, op basis van een staal van een besmette persoon, een resultaat dat ze onmiddellijk deelden met de internationale gemeenschap van wetenschappers. Een belangrijke stap in de ontwikkeling van een behandeling of zelfs een vaccin, zoveel is zeker.

Wanneer zal er een vaccin tegen het coronavirus zijn? Ook daar wordt veel onderzoek naar gevoerd zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een vaccin gericht op een viraal envelopeiwit van SARS-CoV-2 of coronavirus 19. Hoewel de eerste testen succesvol zijn, zal het maanden duren vooraleer het beschikbaar is op grote schaal.

Het grootste deel van de huidige zorg bestaat uit zogenaamde 'symptomatische' behandelingen, die er op gericht zijn de symptomen te verlichten en te behandelen (koorts, ademhalingsmoeilijkheden, enz.).

  • Voor milde gevallen van coronavirus gaat de voorkeur uit naar paracetamol om koorts te bestrijden.
  • Voor gehospitaliseerde patiënten en slachtoffers van meer acute vormen van COVID-19, hebben artsen bepaalde moleculen gebruikt die nuttig bleken in eerdere gezondheidscrises zoals die met het hiv (aids) of het ebolavirus.
  • Ook al is SARS-CoV-2 een virus, kunnen antibiotica worden voorgeschreven om bacteriële co-infecties te voorkomen.
  • Afhankelijk van de ernst van de situatie, zullen patiënten beademd worden.
Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Coronavirus - Behandelingen - Coronavirus: welke behandeling?
Reclame