backtotop
Nieuws
The Lancet: Een op de vijf mensen heeft een verhoogd risico op ernstige covid-19

The Lancet: Een op de vijf mensen heeft een verhoogd risico op ernstige covid-19

Schattingen suggereren dat een op de vijf mensen wereldwijd een onderliggende ziekte heeft die het risico op ernstige covid-19 bij infectie zou kunnen verhogen.

Reclame

Schattingen suggereren dat een op de vijf mensen wereldwijd een onderliggende ziekte heeft die het risico op ernstige covid-19 bij infectie zou kunnen verhogen.

Naar schatting 1,7 miljard mensen, 22% van de wereldbevolking, hebben ten minste één onderliggende ziekte (chronische nierziekte, diabetes, cardiovasculaire aandoening, chronische respiratoire aandoening) die hun risico op ernstige covid-19 bij infectie zou kunnen verhogen. Dat blijkt uit een onderzoek in The Lancet Global Health.

“Nu landen hun lock-out afbouwen, zoeken regeringen naar manieren om de meest kwetsbaren te beschermen tegen een virus dat nog steeds in omloop is. We hopen dat onze schattingen nuttige aanknopingspunten zullen opleveren voor het ontwerpen van maatregelen ter bescherming van mensen met een verhoogd risico op ernstige ziekte. Dit kan inhouden het adviseren van mensen met onderliggende aandoeningen om sociale afstandsmaatregelen te nemen die passen bij hun risiconiveau, of om ze voorrang te geven bij vaccinatie”, zegt universitair hoofddocent Andrew Clark van de London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), VK.

In een begeleidend commentaar zegt professor Nina Schwalbe, (die niet betrokken was bij de studie) van de Columbia University Mailman School of Public Health, dat een beter begrip van risicofactoren helpt om geschikte maatregelen te treffen. “Het helpt de populaire misvatting weg te nemen dat iedereen evenveel risico loopt op een ernstige ziekte. Zoals de auteurs opmerken, is het tijd om te evolueren van een one-size-fits-all benadering naar een aanpak die zich richt op degenen die het meeste risico lopen. Dit zal zowel op individueel als op gemeenschapsniveau moeten gebeuren. Gezien de relevantie van sociale determinanten, vereist een dergelijke aanpak een dringende verbetering van de communicatie over covid-19; van de toegang tot gezondheidsdiensten, inclusief palliatieve zorg, vergroten voor degenen die al sociaal kwetsbaar zijn.”

Lees meer over Covid-19
Reclame