backtotop

Consultatie en diagnose van COPD

Spirometrie en radiologische onderzoeken

Spirometrie

Spirometrie is een onderzoek dat de longfunctie meet. Bij alle rokers ouder dan 45 jaar zou dat pijnloze onderzoek regelmatig moeten worden uitgevoerd, om te vermijden dat COPD te laat ontdekt wordt. Een spirometrie, waarbij de patiënt in een rubber mondstukje moet blazen, meet de FEV1, de VC en de Tiffeneau-index.

  • De FEV1 of 'maximaal uitgeademd volume in één seconde' geeft een aanwijzing over het maximale volume lucht dat de patiënt kan uitademen tijdens de eerste seconde van zijn inspanning.
  • De VC of 'vitale capaciteit' duidt op het volume lucht dat door de mond gaat tijdens een volledige cyclus van inademen-uitademen.
  • De Tiffeneau-index is de verhouding FEV1/VC. In principe ademt een normaal persoon die zijn longen vooraf gevuld heeft, bij een maximale geforceerde uitademing in één seconde meer dan 70% van zijn vitale capaciteit uit. Een Tiffeneau-index lager dan 70% wijst dus op COPD.

Op basis van de meting van de FEV1 wordt COPD momenteel onderverdeeld in vier stadia: beginnend, matig, ernstig, en zeer ernstig COPD.

Radiologische onderzoeken

Bij de diagnose van COPD wordt niet systematisch een radiografie uitgevoerd. Een scan kan nochtans nuttig zijn om de ernst van het emfyseem te bepalen. Radiologische onderzoeken kunnen ook een onderliggende aandoening opsporen, zoals longkanker.

Geschreven door Julie Luongvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
COPD - Diagnose - Spirometrie en radiologische onderzoeken
Reclame