backtotop

Wat is COPD?

Emfyseem

Emfyseem is kenmerkend voor COPD. Daarbij zijn de longblaasjes vernietigd, waardoor de long haar elasticiteit verliest. Praktisch gezien is de long een elastische structuur die zich rond de luchtpijptakken gedraagt zoals de spanners van een tent. De vernietiging van de longblaasjes leidt dus tot een vernauwing van de luchtpijptakken. De longblaasjes zijn kleine zakjes die normaal gezien de uitwisseling van gassen garanderen (opname van zuurstof in het bloed bij inademing, afgifte van koolzuurgas in de uitgeademde lucht). Bij COPD zijn die longblaasjes deels vernietigd, wat leidt tot een slechte zuurstofvoorziening van het bloed en een vernauwing van de luchtpijptakken door het verlies van elasticiteit. Bovendien moeten de ademhalingsspieren een extra inspanning leveren om de gasuitwisseling te verzekeren, wat kortademigheid veroorzaakt (dyspneu).

Geschreven door Julie Luongvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Emfyseem
Reclame