backtotop

Symptomen van chronische bronchitis

Superinfecties van de bronchiën

Bij COPD verandert de structuur van de bronchiën en dat werkt andere infecties in de hand. Zo krijgen mensen met COPD (chronisch obstructieve longziekte) vaak plotse infectieaanvallen (exacerbaties), waardoor hun ademhaling tijdelijk verslechtert. Ze moeten meer hoesten, de fluimen worden ‘vuil’ (geel of groen), ze hebben nog meer last van ademnood enz.

Meestal gaat het bij deze opflakkeringen om een acute bronchitis. Bij beginnende COPD is die vaak van virale oorsprong. Maar naarmate de COPD ernstiger is, vergroot ook de kans op een bacteriële infectie.

Zo’n bijkomende infectie bovenop de bestaande en zware luchtwegaandoening kan rampzalig zijn. Vaak moet de patiënt dan opgenomen worden in het ziekenhuis, soms zelfs op de afdeling intensieve verzorging. Meestal is een antibioticabehandeling noodzakelijk.

Als de COPD nog in de beginfase is, kan die acute infectie van de bronchiën thuis behandeld worden en zijn antibiotica niet altijd nodig. De behandeling dient dan om de symptomen te bestrijden. Dat wil zeggen: de hoest en de fluimen onder controle krijgen.

Geschreven door Antoine Collardvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Superinfecties van de bronchiën
Reclame