backtotop

Oorzaken van chronische bronchitis

Invloed van vervuilende stoffen op chronische bronchitis

Roken is dan wel de voornaamste oorzaak van chronische bronchitis, maar ook langdurige blootstelling aan andere irriterende stoffen kan de ziekte veroorzaken. Vroeger ademden mijnwerkers dagelijks grote hoeveelheden koolstofdeeltjes in en kregen ze vaak chronische bronchitis. Hetzelfde overkwam vrouwen die kookten op houtskool.

Behalve tabak zijn vervuilende stoffen vandaag nog maar zelden verantwoordelijk voor de ziekte, al vormen sommige beroepen nog wel een risico. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die tijdens hun werk in contact komen met giftige gassen of dampen, zoals garagisten. Of voor mensen die in aanraking komen met chemische producten, zoals brandweerlui en bouwwerkers. Ook de milieuvervuiling (ozon, fijn stof) en stadsomgevingen kunnen de bronchiën irriteren en het ontstaan van chronische bronchitis in de hand werken. Maar net als met industriële vervuiling is het dan meestal een versterkende factor bij een roker, en niet de oorzaak zelf.

Geschreven door Antoine CollardHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Invloed van vervuilende stoffen op chronische bronchitis
Reclame