backtotop

Hoe wordt bronchitis behandeld?

Chronische bronchitis: geval per geval bekijken

COPD of niet?

De behandeling van chronische of acute bronchitis hangt voor een groot deel af van het al dan niet voorkomen van COPD en de ernst daarvan. De eerste te nemen maatregel is natuurlijk stoppen met roken, en dat minstens zolang de opflakkering van de symptomen duurt. Ideaal stopt u definitief met roken.

De doeltreffende geneesmiddelen moeten vaak geïnhaleerd worden. Dat gebeurt met een dosisaerosol (puffer) of een poederinhalator.

Acute bronchitis of chronische bronchitis?

Acute bronchitis bij een voor de rest gezonde patiënt of bij iemand met beginnende COPD kan meestal thuis worden behandeld en vergt geen antibiotica. De aandoening geneest vanzelf. Enkele middeltjes voor symptoombestrijding volstaan hier.

Bij ernstige COPD is er vaak een ziekenhuisopname nodig om de infecties te behandelen. Soms heeft de patiënt zelfs intensieve verzorging nodig. De behandeling gebeurt bijna systematisch met antibiotica.

Bij chronische bronchitis zonder infectie noch COPD, die beperkt blijft tot hoesten en opgeven van slijmen gedurende meer dan drie maanden per jaar, is stoppen met roken noodzakelijk. Voor de rest kunnen er hoeststillende middeltjes en slijmverdunners worden gebruikt om de symptomen te verzachten.

Geschreven door Antoine CollardHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Chronische bronchitis: geval per geval bekijken
Reclame