backtotop

Behandeling van botmetastasen

'Botbeschermers' (osteoclastinhibitoren): ter preventie van botcomplicaties

Doeltreffendheid van 'botbeschermers'

Bij de behandeling van botmetastasen wordt meer en meer gebruik gemaakt van 'botbeschermers'. Om hun werking te begrijpen, moeten we ons herinneren dat kankercellen die in het bot zijn binnengedrongen, er de werking van de botafbrekende osteoclasten stimuleren. 'Botbeschermers' daarentegen remmen de werking van deze cellen.

In dat opzicht hebben 'botbeschermers' meerdere effecten:

  • een pijnstillende werking;
  • preventie en vermindering van botvernietiging en van fracturen als gevolg daarvan;
  • verbetering van de levenskwaliteit;
  • preventie van hypercalcemie (abnormale verhoging van de calciumspiegel).

Welke follow-up vraagt een behandeling met 'botbeschermers'?

Een behandeling met 'botbeschermers' kan leiden tot een vermindering van het calciumgehalte in het bloed. Voordat men de behandeling start, is een bloedafname dus noodzakelijk om het calciumgehalte alsook het vitamine D-gehalte te meten. Daarna wordt op regelmatige basis bloed afgenomen. Patiënten die met 'botbeschermers' worden behandeld, moeten ook dagelijks een supplement van minstens 500 mg calcium en 400 IU vitamine D innemen, behalve in geval van hypercalcemie.

Bijzondere aandacht gaat naar het gebit en de kaken bij patiënten die worden behandeld met 'botbeschermers'. Er bestaat inderdaad een risico op osteonecrose van de kaak (ernstige wonde die niet of slecht geneest ter hoogte van de kaak). Voordat de behandeling wordt gestart, moet een volledige stand van zaken worden opgemaakt van de mond en het gebit. Een goede mond- en tandhygiëne tijdens de behandeling is erg belangrijk en de patiënt dient het optreden van aandoeningen in de mond direct te melden aan de behandelende arts.

Geschreven door Dr Philippe Violon

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Botmetastasen - Behandeling - 'Botbeschermers' (osteoclastinhibitoren): ter preventie van botcomplicaties
Reclame