backtotop

Behandeling van borstkanker

Remissie of genezing?

Remissie

Het relatieve overlevingspercentage bij borstkanker op 5 jaar bedraagt 75 tot 80%. Remissie mag hierbij niet verward worden met genezing. Remissie betekent dat er geen enkel spoor van kanker meer is na behandeling. Maar er bestaat nog altijd een risico op herval van kanker, of op het voorkomen van metastasen. We spreken van genezing als er geen herval is opgetreden verschillende jaren na het einde van de behandeling. Dat aantal jaren verschilt naargelang van de soort kanker en bedraagt minstens 15 jaar in geval van borstkanker.

Controleonderzoek

Omwille van het risico op herval worden na het einde van de behandeling geregeld controleonderzoeken uitgevoerd. De patiënte dient op follow-up bezoek bij haar oncoloog te gaan. Dat gebeurt om de zes maanden tot aan het vijfde jaar, en daarna jaarlijks. Ook wordt jaarlijks een mammografie uitgevoerd.

Geschreven door Thomas Coucqvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Borstkanker - Behandeling - Remissie of genezing?
Reclame