backtotop
Nieuws
Borstkanker: aantal borstamputaties neemt toe

Borstkanker: aantal borstamputaties neemt toe

Het aantal borstamputaties als gevolg van borstkanker is in stijgende lijn, ook als de tumor vrij klein is en ingekapseld zit. Hoe is die verrassende stijging te verklaren?

Reclame

Volgens een recente studie kiezen almaar meer vrouwen die borstkanker hebben eerder voor een borstamputatie of mastectomie - een volledige verwijdering van de borst - dan voor een borstsparende operatie waarbij enkel de tumor wordt weggenomen en er zo veel mogelijk gezond weefsel behouden wordt.

De onderzoekers hebben de keuze van meer dan 1,2 miljoen vrouwen met borstkanker onderzocht. De kanker was bij alle vrouwen nog in een heel vroeg stadium en allemaal kwamen ze in aanmerking voor een borstsparende operatie. Dit zijn de resultaten:

  • tussen 2003 en 2011 is het aantal borstamputaties met 34% gestegen;
  • het aantal borstamputaties voor carcinoma in situ - dat zijn tumoren die nog ingekapseld zitten en vrij klein zijn - is in die periode verdubbeld;
  • het aantal dubbele borstamputaties (beide borsten worden volledig weggenomen) is gestegen van 5,4% in 1998 naar 29,7% in 2011.

Vanwaar die stijging van het aantal borstamputaties?

“De resultaten zijn paradoxaal”, vertelt dr. Pino Cusumano, oncologisch chirurg en specialist borstkanker in het CHU in Luik. “We ontdekken de tumoren almaar vroeger. Je zou dus verwachten dat het aantal borstsparende behandelingen stijgt!”

Volgens de auteurs van de studie is de stijging van het aantal borstamputaties gedeeltelijk toe te schrijven aan de toename van het aantal dubbele borstamputaties. Bij zo’n dubbele amputatie hoeven de patiënten geen radiotherapie te volgen - als de borst volledig wordt weggenomen, is deze therapie overbodig - terwijl de verbetering van de chirurgische technieken voor borstreconstructie een betere symmetrie van beide borsten garandeert.

Behandelingen van borstkanker: gebrek aan informatie

Maar dr. Cusumano voert nog andere redenen aan die deze stijging kunnen verklaren: “De patiënten zijn soms te weinig geïnformeerd! Het is van cruciaal belang dat artsen de tijd nemen om vrouwen de voor- en nadelen van elke therapeutische optie uit te leggen. Ik weet niet of er zo veel borstamputaties zouden zijn als dat zou gebeuren. Weinig mensen weten bijvoorbeeld dat een dubbele borstamputatie geen bescherming biedt tegen borstkanker!” Een borst volledig wegnemen, is namelijk bijzonder ingewikkeld. De wortels van de borstklieren die onder de huid zitten, blijven altijd zitten. Eén defecte cel volstaat dus al om kanker te krijgen.

Het ‘Angelina Jolie-effect’

Maar er is nog een element, het ‘Angelina Jolie-effect’. In 2013 koos de beroemde Amerikaanse actrice ervoor om preventief een dubbele borstamputatie te ondergaan. Ze was draagster van een BRAC1-genmutatie, waardoor ze vroeg of laat met grote waarschijnlijkheid borstkanker zou krijgen. “Je moet wel weten dat het hier om een heel specifiek geval ging dat slechts bij een minderheid van erfelijk belaste patiënten voorkomt”, aldus nog dr. Cusumano. “De aandacht die de media aan deze zaak geschonken heeft, heeft zeker ook bijgedragen aan de verwarring stichten …”

Borstamputatie niet doeltreffender?

Is een dubbele borstamputatie een verantwoorde keuze als er geen erfelijke voorbestemming aanwezig is? “Neen, vrouwen die erfelijk niet belast zijn en die borstkanker krijgen, lopen door die kanker niet meer kans om ook in hun andere borst kanker te krijgen”, antwoordt dr. Cusumano. “Als de tumor minder dan 5 cm is, geeft een borstsparende operatie qua overlevingskansen bovendien dezelfde resultaten als een borstamputatie, met dat verschil nog dat de laatste optie zowel lichamelijk als psychisch veel meer sporen nalaat.” Iedere vrouw moet haar eigen keuze maken, maar dan wel met kennis van zaken.

Reclame
Gerelateerde artikels
Wanneer en hoe wordt de diagnose van borstkanker gesteld?

Borstkanker ontstaat in de melkgangen (kanaaltjes die de melk naar de tepel voeren) en in de (…)

HER2-positieve borstkanker - Diagnose - Wanneer en hoe wordt de diagnose van borstkanker gesteld?
De rol van de biopsie om borstkanker vast te stellen

Na een klinisch en radiologisch onderzoek (mammografie en echografie) moet de diagnose van borstkanker (…)

HER2-positieve borstkanker - Diagnose - De rol van de biopsie om borstkanker vast te stellen