backtotop

Hoe wordt een blaasontsteking behandeld?

Behandeling van terugkerende blaasontsteking

In geval van een terugkerende blaasontsteking wordt ook een microscopisch urineonderzoek aangevraagd. In een laboratorium voor medische biologie worden de urinemonsters in contact gebracht met verschillende antibiotica. Na 48 uur weet de arts precies welk type behandeling de groei van de bacterie kan verhinderen. In geval van een terugkerende blaasontsteking moeten de antibiotica gedurende zeven dagen worden ingenomen. Als de oorzakelijke kiem een schimmel is, zal een antimycoticum worden voorgeschreven.

Het is ook belangrijk eventuele uitlokkende of bevorderende factoren op te sporen en te behandelen (slechte toiletgewoonten, seksuele activiteiten, darmtransitstoornissen …). De arts kan ook een preventieve behandeling voorstellen. Omdat antibiotica geen preventief effect hebben, zal de arts voor alternatieve geneesmiddelen kiezen. Ook als de bacteriën resistent blijken tegen antibiotica, zal hij voor fytotherapie kiezen.

Aanvullende onderzoeken

Als de arts vermoedt dat er een complicerende factor is, kan hij aanvullende onderzoeken aanvragen. Hij kan onder meer de hoeveelheid urine meten of een echografie van de urinewegen uitvoeren om een mogelijke inwendige afwijking op te sporen.

 

volgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Blaasontsteking - Behandeling - Behandeling van terugkerende blaasontsteking
Reclame