backtotop

Hoe wordt een blaasontsteking behandeld?

Behandeling van een gewone blaasontsteking

We spreken van gewone cystitis (blaasontsteking) bij vrouwen als er sprake is van de enige typerende symptomen van cystitis: dringende of frequentere aandrang om te urineren, branderig gevoel, prikkelingen enz.

In dat geval, en als er geen sprake is van koorts of van bekende risicofactoren (zwangerschap, chronische ziekte …), kan uw arts of apotheker u een geneesmiddel op basis van berendruif aanraden, dat u gedurende 5 dagen moet innemen.  

Berendruif is een urinair antisepticum dat gebruikt wordt bij de behandeling van cystitis en urineweginfecties. Twee studies onderzochten zijn antibacteriële werking en toonden aan dat het doeltreffend is tegen de meeste bacteriën die urineweginfecties veroorzaken.

Berendruif is trouwens de enige plant die door het Europees Agentschap voor Geneesmiddelen (EMEA) erkend is voor de behandeling van urineweginfecties.

Vaak volstaat deze fytotherapeutische behandeling en komen antibiotica pas in tweede instantie in aanmerking. Antibiotica hebben immers als nadeel dat ze op de duur resistent worden tegen bacteriën, en vooral dat ze de vaginale en de darmflora ontregelen. En laat die verstoorde flora nu net één van de belangrijkste oorzaken zijn van terugkerende cystitis, en van de mycosen (schimmelinfecties) die er vaak mee gepaard gaan.

We herinneren eraan dat u bij nierpijn of koorts snel een arts moet raadplegen, en ook als u na 48 uur nog altijd geen verbetering merkt.

Daarnaast is het altijd aan te raden om veel water te drinken, zodat de bacteriën die de infectie veroorzaken, automatisch geëlimineerd worden.

Cranberry’s (veenbessen) van hun kant zijn alleen geschikt voor de preventie van nieuwe urine-infecties en worden in geen geval gebruikt voor therapeutische doeleinden, ook niet in hoge dosis.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Blaasontsteking - Behandeling - Behandeling van een gewone blaasontsteking
Reclame