backtotop

Wat is een blaasontsteking?

Gewone, terugkerende of gecompliceerde blaasontsteking?

We onderscheiden drie vormen van blaasontsteking veroorzaakt door bacteriën:

  • een gewone blaasontsteking: treedt op bij vrouwen die geen risicofactor (zwangerschap, misvorming van de urinewegen ….) of koorts vertonen.
  • terugkerende blaasontsteking: wordt gedefinieerd als een nieuwe blaasontsteking die optreedt minder dan drie maanden na een eerste fase, minder dan zes maanden na twee fases en minder dan een jaar na drie fases van blaasontsteking.
  • gecompliceerde blaasontsteking: we spreken van gecompliceerde blaasontsteking als de blaasinfectie zich uitbreidt naar het nierbekken (pyelonefritis) of in het bloed terechtkomt (septikemie). Die term wordt ook gebruikt in geval van risicofactoren die de genezing kunnen belemmeren en die kunnen leiden tot een nierbekkenontsteking of bloedvergiftiging.

Welke type blaasontsteking u ook hebt, u raadpleegt best een arts als de koorts en het brandend gevoel na twee dagen blijven aanhouden.

 

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Blaasontsteking - Begrijpen - Gewone, terugkerende of gecompliceerde blaasontsteking?
Reclame