backtotop

Wat is een blaasontsteking?

Blaaspijnsyndroom

Een blaasontsteking wordt niet altijd veroorzaakt door kiemen, zoals bacteriën. Het kan ook louter gaan om een ontsteking van de blaas zonder infectie. Dat is bijvoorbeeld het geval bij blaaspijnsyndroom (interstitiële blaasontsteking).

Naar schatting heeft minder dan 5% van de bevolking een interstitiële blaasontsteking. Dat is een chronische aandoening (1), die vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen en waarvan de prevalentie stijgt met de leeftijd.

De oorzaken van een blaaspijnsyndroom zijn niet altijd duidelijk. Mogelijke oorzaken zijn:

  • overgevoeligheid van de zenuwen van de blaas;
  • afwijkingen van de blaasweefsels. De beschermende laag op de blaaswand verdwijnt, waardoor die gevoeliger wordt voor irriterende stoffen die in de urine zitten, zoals ureum;
  • een auto-immuunziekte. Antistoffen van de patiënt vallen de wand van de blaas aan.

Bij een blaaspijnsyndroom tracht de uroloog vooral de symptomen te verlichten.

(1) Rosenberg MT, Page S, Hapatiëntenard MA. Prevalence of interstitial cystitis in a primary care setting. Urology. 2007 Apr;69(4 Suppl):48-52.

volgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Blaasontsteking - Begrijpen - Blaaspijnsyndroom
Reclame