Manie

Wat is manie?

Grote euforie en hyperactiviteit

Manie is een staat van opwinding, gekenmerkt door een grote euforie en een aanhoudende psychomotorische hyperactiviteit.

Iemand in deze fase heeft hopen energie, maakt plannen, is uitgelaten, euforisch, maar tegelijk ook heel impulsief, lichtgeraakt en opvliegend. Zo iemand slaapt niet, maakt de meest uitzinnige plannen, heeft de indruk dat alles kan (bijvoorbeeld op een paar dagen een roman schrijven, een symfonie componeren, minister worden...)

Deze staat is zo overdreven, dat de omgeving er meestal niet omheen kan.

Psychotische symptomen komen vaak voor: hallucinaties (dingen zien of horen die niet bestaan) of waanideeën (overtuigd zijn van dingen die niet bestaan).

Hypomanie: gematigde manie

Hypomanie geeft dezelfde soort symptomen als manie, maar dan minder intens. Er zijn geen psychotische symptomen, en normaal leven is mogelijk. Iemand met hypomanie voelt zich gewoon beter dan anders: creatiever, productiever, en met meer zin om te communiceren.

Deze staat is eigenlijk best leuk voor de persoon in kwestie. Maar de impulsiviteit blijft, dus zo iemand is dan bijvoorbeeld meer geneigd om te veel te gaan drinken. Ze kunnen ook lichtgeraakt en opvliegend zijn.

Op zich is hypomanie geen probleem. Toch moet de toestand behandeld worden omdat hij vaak escaleert tot een manie, of verglijdt in een depressie. 


Gemengde toestand: tussen manie en depressie

De ups kunnen ook in gemengde vorm voorkomen, met zowel kenmerken van een depressie als van manie.

Er is sprake van eenzelfde soort opwinding als bij manie, maar dan met meer trieste, depressieve of angstige gevoelens. Het risico op zelfmoord is erg hoog.

Geschreven door Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Wat is manie?
Reclame