Diagnose

Verschillende soorten bipolaire stoornis

Waarom kreeg de ziekte een nieuwe naam?

Vroeger heette bipolaire stoornis 'manisch-depressiviteit', een verwijzing naar de afwisseling tussen de manische en depressieve fasen.

Die term wordt niet meer gebruikt, om meer recht te doen aan de verschillende punten op het bipolaire spectrum:

  • Bipolaire stoornis type I


Dit is de klassieke vorm die overeenstemt met ‘manisch-depressiviteit’: een afwisseling tussen manische en depressieve fasen.

  • Bipolaire stoornis type II


Deze vorm van de ziekte wordt gekenmerkt door de afwisseling van depressieve fasen met hypomane fasen (gematigde manie). 
Met een hypomane fase is minder moeilijk te leven dan met een manische fase. Toch is deze vorm niet minder ernstig. Mensen met een bipolaire stoornis type II beleven vaak meer depressieve episodes dan mensen met type I, wat het enorm zwaar maakt voor de persoon in kwestie.

Als type II wordt opgenomen in de definitie van een bipolaire stoornis, stijgt de prevalentie van de ziekte bij de bevolking van ongeveer 1 tot 5%.

Frequentie en duur van de episodes van manie of depressie

Zonder behandeling duren episodes van manie of depressie 3 tot 6 maanden, en soms nog veel langer. Hoe vaak een cyclus optreedt, varieert van mens tot mens. Bij sommigen kunnen er meerdere jaren verstrijken voor een nieuwe episode opduikt. Voor anderen zijn de episodes frequenter. Iemand met ten minste 4 episodes per jaar kampt met een ‘rapid cycling’ bipolaire stoornis (met snelle cycli).

Een preventieve langetermijnbehandeling is heel belangrijk, want hoe vaker de episodes optreden, hoe sneller ze terugkomen. Ze worden dan ook moeilijker om te behandelen.

Geschreven door volgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Verschillende soorten bipolaire stoornis
Reclame