backtotop

Gebruiksvoorwaarden

Uitgever van de website Deze website wordt uitgegeven door ViVio SA, een onderneming met maatschappelijke zetel te  Gustave Demeylaan 57, 1160 Brussel (België) en met ondernemingsnummer 0466.795.474.

Disclaimer – Inhoud van deze website Deze website bevat inlichtingen over onderwerpen in verband met gezondheid en is bestemd voor Belgische gebruikers. Hij bevat geen beweringen over de voordelen of prestaties van specifieke medische behandelingen, van producten of van commerciële diensten. De inhoud van deze website heeft als enig doel om te informeren. Hij mag niet worden gebruikt om de diagnose van een aandoening of ziekte te stellen of die te behandelen. De informatieve inhoud is bedoeld om de rechtstreekse relatie tussen de bezoeker van de website en de gezondheidswerkers te verbeteren, en niet om die te vervangen. Hij kan in geen geval een consultatie of medisch onderzoek vervangen. Elk gezondheidsprobleem vereist een consultatie of persoonlijk medisch onderzoek bij een arts, zodat de diagnose gesteld kan worden en een geschikte behandeling kan worden bepaald. We streven ernaar ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website steeds correct is en regelmatig wordt bijgewerkt. ViVio bvba kan echter niet garanderen dat de inhoud van deze website nauwkeurig, betrouwbaar, adequaat en up-to-date is. ViVio bvba kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor eender welke schade die zich voordoet door het openen van de website, het gebruik van de website of de inhoud van de website.

Intellectuele-eigendomsrechten Deze website en de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot de teksten, grafieken, afbeeldingen, logo’s en pictogrammen, worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en andere rechten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, verdeeld, gebruikt, bewerkt of vertaald zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ViVio bvba en onverminderd de mogelijkheid om delen van deze website uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te downloaden en af te drukken, op voorwaarde dat zowel de inhoud als de mededelingen wat betreft auteurs- en merkrechten ongewijzigd in hun geheel worden overgenomen.

Koppelingen naar andere sites De koppelingen naar websites van derden op deze website worden verstrekt om u te helpen. Als u besluit om van die koppelingen gebruik te maken, verlaat u deze website. ViVio bvba kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden.

Reclame Deze website wordt gefinancierd door middel van reclameadvertenties, die er dus een bron van inkomsten voor zijn. ViVio bvba heeft echter geen invloed op de inhoud van die advertenties. De reclameblokken worden duidelijk aangeduid met de vermelding ‘Reclame’. ViVio bvba is een medische uitgever die geen banden heeft met farmaceutische bedrijven.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Uw bezoek aan en gebruik van deze website vallen onder het Belgisch recht. Met voorbehoud van relevante bepalingen inzake consumentenbescherming zijn uitsluitend de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd voor geschillen in verband met het bezoek aan of gebruik van deze website.

CIM Deze website neemt deel aan de CIM-Internetstudie. Websites met het logo cim logo verzamelen met behulp van cookies gegevens over het aantal bezoekers en bezochte pagina’s. Een cookie is een tekstbestandje dat door een server op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Er wordt geen extra software geïnstalleerd. Een cookie brengt geen schade toe aan uw hardware of de programma’s die u gebruikt.
De gegevens die in het kader van deze studie worden verzameld zijn volledig anoniem. Ze zijn alleen bedoeld om de bezoekersaantallen op de deelnemende sites te vergelijken. Meer informatie over de studie en de resultaten ervan vindt u op de website van het CIM.

Laatste update: januari 2021.