backtotop

Beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Dit privacybeschermingsbeleid verklaart hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door ViVio SA in het kader van uw gebruik van de website. ViVio bvba verbindt zich er als verwerkingsverantwoordelijke toe om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd, elke Europese verordening die rechtstreeks van toepassing is (met inbegrip van maar niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Categorieën verwerkte gegevens – Verwerkingsdoeleinden. Bij uw gebruik van deze website kunt u vrij beslissen om bepaalde persoonsgegevens te verschaffen om uw gebruikersaccount aan te maken, u gratis in te schrijven voor een of meerdere elektronische nieuwsbrieven (newsletters) en berichten te ontvangen over onze partners en hun producten.

Om uw gebruikersaccount aan te maken, een pagina van de website aan te bevelen aan uw vrienden en te antwoorden op uw vragen worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt.

(i) Aanmaak van uw gebruikersaccount: uw voornaam, e-mailadres, wachtwoord, postcode, geslacht, geboortejaar, voorkeurstaal (Frans of Nederlands) en de aandoeningen die u interesseren.

(ii) Inschrijven voor newsletters en berichten ontvangen over onze partners en hun producten: uw e-mailadres.

(iii) De website verbeteren en u berichten voorstellen die passen bij het profiel dat u ons hebt verschaft: cookies die informatie verzamelen over de hardware die u gebruikt om de website te bezoeken en over uw bezoek aan de website (zie de rubriek Cookies hieronder).

(iv) Contact opnemen met ViVio SA: uw voornaam, e-mailadres en bericht.

ViVio SA gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierboven beschreven doeleinden en voor statistische doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming. Ze worden zo bewaard dat hun persoonlijke aard gewaarborgd blijft en voor een beperkte termijn van maximaal vijf jaar na het afsluiten van uw gebruikersaccount.

Cookiegebruik. Een cookie is een elektronisch tekstbestandje dat door de website die u bezoekt naar uw computer of ander toestel waarmee u de website bezoekt wordt gestuurd en wordt opgeslagen op de harde schijf daarvan. Hierna vindt u informatie over de cookies die onze website gebruikt om ervoor te zorgen dat we de website kunnen verbeteren, om uw bezoek aan de website te individualiseren en voor de hierna beschreven doeleinden.

ViVio bvba gebruikt de cookies die worden beschreven in de tabel hieronder.

Cookies NL

U kunt de cookies steeds verwijderen of blokkeren met behulp van de voorkeuren of instellingen van uw browser. Weet wel dat u na het verwijderen of blokkeren van bepaalde cookies bij een volgend bezoek aan de website bepaalde gegevens opnieuw zult moeten ingeven.

Koppelingen naar websites van derden. De website van ViVio kan koppelingen bevatten naar andere websites die niet onder dit Privacybeschermingsbeleid vallen. We raden u aan om bij een bezoek aan een dergelijke website het privacybeschermingsbeleid te raadplegen dat van toepassing is op die website. We wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de praktijken van websites van derden wat betreft persoonsgegevens en privacy en raden u stellig aan om het privacybeschermingsbeleid van elke website te raadplegen voor u persoonsgegevens verschaft.

Beveiliging. We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens die u ons verschaft en die we verzamelen en verwerken in overeenstemming met dit beleid te beschermen en beveiligen. Dat houdt in dat die persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor personen bij ViVio SA die de informatie nodig hebben en dat met strikte inachtneming van de hierboven bepaalde doeleinden. ViVio bvba heeft passende maatregelen genomen om de beveiliging, kwaliteit en volledigheid van die persoonsgegevens te waarborgen.

Toegang tot, wijziging van, wissing van uw persoonsgegevens. U kunt de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld en verwerkt inzien, laten wijzigen of laten wissen door contact met ons op te nemen via een e-mail naar privacy@medipedia.be. Bovendien kunt u zich uitschrijven voor onze elektronische nieuwsbrief (newsletter) via de volgende pagina: uitschrijven. Aarzel niet om bij vragen over onze Gebruiksvoorwaarden of ons Privacybeschermingsbeleid contact met ons op te nemen via een e-mail naar privacy@medipedia.be of via het volgende adres: ViVio SA, Gustave Demeylaan 57, 1160 Brussel (België) of met de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. 02 274 48 79 of contact@apd-gba.be.

Laatste update: januari 2021