Diagnose

Analyse van het groeitype van basaalcelcarcinoom

Biopsie om het groeitype te bepalen

De patholoog-anatoom is een arts die gespecialiseerd is in onderzoek onder de microscoop van weefsels die door biopsie of chirurgie worden verkregen. Hij maakt dunne coupes van het huidletsel die via de biopsie zijn verkregen en bekijkt deze onder de microscoop. Dit onderzoek kan de diagnose van basaalcelcarcinoom bevestigen, maar ook bepaalde kenmerken van de kanker vaststellen. Zo kan het groeitype van het basaalcelcarcinoom worden bepaald: groeit de tumor bijvoorbeeld agressief,  infiltrerend in de omringende weefsels of blijft hij goed afgelijnd?

Groeitype bepaalt mee de behandelingskeuze

Het verschil in groeitype is belangrijk omdat het mee de basis vormt voor de behandeling. Sommige basaalcelcarcinomen zijn immers zo moeilijk af te lijnen dat ze met een eenvoudige excisie (uitsnijding) niet helemaal kunnen worden weggenomen. Als ze terugkomen, zijn ze nog moeilijker te behandelen waardoor de evolutie wel eens ongunstig kan uitvallen. Basaalcelcarcinomen met heel grote afmetingen of met een agressief groeipatroon hebben eveneens een ongunstigere evolutie.

Geschreven door Dr Michelle Cooremanvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Basaalcelcarcinoom - Diagnose - Analyse van het groeitype van basaalcelcarcinoom
Reclame