backtotop

Welke geneesmiddelen bestaan er voor baarmoederfibromen?

Selectieve progesteronreceptormodulatoren (SPRM)

Bloedingen controleren

Selectieve progesteronreceptormodulatoren (SPRM) zijn medicijnen die zich binden aan de progesteronreceptoren in het fibroom en de werking van die receptoren beïnvloeden. Het werkzame bestanddeel van dit geneesmiddel is ulipristalacetaat. Deze geneesmiddelen helpen om:

  • de bloedingen te controleren (door in te werken op het baarmoederslijmvlies) en dat binnen ongeveer een week, wat veel sneller is (2 x) dan met de GnRH-agonisten. Bij 90% van de patiënten wordt amenorroe (uitblijven van de maandstonden) vastgesteld1;
  • duidelijke volumedaling van het fibroom (20 tot 50% kleiner) door het blokkeren van de celvermeerdering en het inleiden van een apoptose (cellen vernietigen zichzelf).

Een preoperatieve behandeling

SPRM worden goed verdragen en hebben weinig bijwerkingen, omdat ze geen daling van het oestrogeenpeil en dus ook geen menopauzeklachten veroorzaken. Ze worden voorgeschreven in de preoperatieve fase, meestal voor  een duur van drie maanden. Toediening van SPRM vóór de operatie vergemakkelijkt de ingreep (de operatie is veiliger en ook makkelijker uit te voeren en te plannen), maar beoogt ook een verbetering van de algemene toestand van de patiënten op het moment van de ingreep. Bij patiënten met menorragie die bloedarmoede hebben bijvoorbeeld kan deze behandeling de bloedarmoede en het daarmee samenhangende ijzertekort bijsturen zodat er tijdens en na de operatie geen bloedtransfusie nodig is.

Na de behandeling met SPRM kan de chirurgische indicatie (de reden om te opereren) opnieuw geëvalueerd worden. Als de pijn en het bloedverlies drastisch verminderd zijn en de fibromen sterk gekrompen zijn, kan de arts beslissen om toch niet te opereren. Ulipristalacetaat is geïndiceerd voor intermitterende behandeling van matige tot ernstige symptomen van vleesbomen in de baarmoeder bij volwassen vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Met deze behandeling zouden heel wat hysterectomie-ingrepen vermeden kunnen worden. 

Geschreven door Kathleen MentropHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Baarmoederfibromen - Geneesmiddelen - Selectieve progesteronreceptormodulatoren (SPRM)
Reclame