backtotop
Nieuws
Baarmoederfibromen: invloed op de vruchtbaarheid en/of tijdens de zwangerschap?

Baarmoederfibromen: invloed op de vruchtbaarheid en/of tijdens de zwangerschap?

Er zijn drie soorten baarmoederfibromen. Meestal hebben ze geen effect op de kans om zwanger te worden.. In bepaalde gevallen hebben deze goedaardige tumoren echter wel  invloed op de vruchtbaarheid en/of zelfs tijdens de zwangerschap.

Reclame

Baarmoederfibromen zijn goedaardige tumoren. Ze zijn niet systematisch een probleem vóór en/of tijdens de zwangerschap, maar in bepaalde gevallen kunnen ze de vruchtbaarheid en/of de voortgang van de zwangerschap beïnvloeden. Dit hangt af van hun positie alsook soms van hun grootte. Het is ook op basis van hun positie dat we fibromen onderverdelen in drie soorten.

Intramurale of interstitiële fibromen

Dit type fibroom komt het meest voor. Het ontwikkelt zich in het centrale deel van de baarmoederspier, het myometrium. Een zwangerschap wordt er zelden door beïnvloed. Echter, inzeldzame gevallen is het fibroom zo groot dat het voor problemen kan zorgen tijdens de innesteling van de eicel in de baarmoeder (door misvorming van de baarmoederholte). In deze situaties kan een chirurgische ingreep worden voorgesteld. Overigens kunnen fibromen groter dan 4 cm het begin van een zwangerschap verhinderen door de samentrekking van het myometrium te verstoren, zelfs als ze de baarmoederholte niet misvormen. Er is voorlopig geen enkel gerandomiseerd prospectief onderzoek (grotere statistische impact) die deze vaststelling heeft bewezen, maar de retrospectieve data lijken in die richting te wijzen.

Tijdens de zwangerschap heeft het intramurale fibroom de neiging om te groeien, door de verhoging van het oestrogeengehalte,. Als het fibroom veel en snel groeit kan het afsterven. Als gevolg daarvan kan het in de baarmoederspier een aanzienlijke ontsteking veroorzaken, met pijn in de onderbuik en eventuele premature baarmoedercontracties tot gevolg, die in extreme gevallen een premature bevalling kunnen uitlokken.

Subsereuze fibromen

Dit type fibroom groeit aan de buitenkant van de baarmoeder en is zelden symptomatisch. Er zijn dan ook bijna geen indicaties voor een behandeling. Aangezien het subsereuze fibroom geen impact heeft op de baarmoederspier, noch op de baarmoederholte, heeft dit type fibroom geen enkele invloed op de vruchtbaarheid.

De groei van dit type fibroom is het enige mogelijke probleem tijdens een zwangerschap. . In dit geval kan het een necrose veroorzaken, maar ook pijn en mogelijks premature baarmoedercontracties tijdens de zwangerschap veroorzaken. De meest externe fibromen, die aan de baarmoeder hangen via een heel klein steeltje (gesteelde fibromen), kunnen door te groeien ook rond hun as draaien en erg pijnlijk afsterven (tijdens en naast de zwangerschap).

Submucosale of intracavitaire fibromen

Dit type fibroom komt het minst voor, althans in zijn geïsoleerde vorm. Het treedt frequenter op in polyfibromateuze baarmoeders (baarmoeders die alle types fibromen vertonen) en ontwikkelt zich net onder de slijmvlieslaag van de baarmoederholte (de wand die de binnenkant van de baarmoeder bekleedt). Hoe groot deze fibromen ook zijn, ze hebben een schadelijk effect op de vruchtbaarheid, want ze verhinderen de innesteling van de eicel in de baarmoederholte, vergelijkbaar met een spiraaltje. Deze fibromen veroorzaken ook overvloedige menstruatie, wat kan leiden tot bloedarmoede. Het is erg belangrijk dat deze bloedarmoede vóór de zwangerschap voorkomen wordt: bij bloedarmoede tijdens de zwangerschap is de moeder meer onderhevig aan ijzertekort. Om al die redenen wordt dit type fibroom doorgaans chirurgisch verwijderd bij vrouwen die zwanger wensen te worden.

Lees meer over Baarmoederfibromen
Reclame
Gerelateerde artikels
Een goedaardige en veel voorkomende tumor

Baarmoederfibroom Baarmoederfibromen of myomen - in de volksmond bekend als vleesbomen - zijn (…)

Baarmoederfibromen - Begrijpen - Een goedaardige en veel voorkomende tumor
Verschillende types van baarmoederfibromen

Er worden drie soorten fibromen onderscheiden, afhankelijk van de plaats van de zwelling in de baarmoederwand (…)

Baarmoederfibromen - Begrijpen - Verschillende types van baarmoederfibromen