backtotop

Wat kunnen de mogelijke symptomen zijn van een atypisch hemolytisch uremisch syndroom?

Wat zijn de kenmerken van aHUS?

Het atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS) is een syndroom. Dat wil zeggen dat meer dan één orgaan aangetast is, wat zich uit in de gelijktijdige aanwezigheid van verschillende symptomen.

Een hemolytisch uremisch syndroom, zowel in de typische als in de atypische vorm, wordt gekenmerkt door drie hoofdproblemen:

  • een plotse daling van de bloedplaatjes (trombopenie),
  • een verhoogde afbraak van rode bloedcellen waardoor bloedarmoede ontstaat (hemolytische anemie), en
  • plots optredend nierfalen met vermindering of stoppen van de urineproductie.

Het atypisch hemolytisch uremisch syndroom begint in de meeste gevallen plots. Slechts in 20% van de gevallen zal het syndroom geleidelijk beginnen, waardoor in de beginfase nog geen symptomen aanwezig zijn.

Geschreven door Dr Michelle CooremanHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Atypisch hemolytisch uremisch syndroom - Symptomen - Wat zijn de kenmerken van aHUS?
Reclame