backtotop

Wat kunnen de mogelijke symptomen zijn van een atypisch hemolytisch uremisch syndroom?

aHUS: anemie, trombopenie en nierfalen

Symptomen van anemie of bloedarmoede

Bleekheid, snel moe, kortademigheid, duizeligheid tot zelfs flauwvallen zijn symptomen van bloedarmoede. De oorzaak van bloedarmoede bij atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS) is een versnelde afbraak van rode bloedcellen (hemolytische anemie). In rode bloedcellen zit immers hemoglobine dat zuurstof transporteert naar de verschillende weefsels.

Symptomen van trombopenie

Bloedplaatjes of trombocyten zijn cellen die een belangrijke rol spelen in de bloedstolling. De vorming van trombi verbruikt een groot aantal bloedplaatjes waardoor hun aantal in het bloed daalt (trombopenie). Symptomen van een tekort aan bloedplaatjes zijn het ontstaan van bloedingen: blauwe plekken, bloedneus, bloed in de urine…

Verslechtering van de nierfunctie

Het woord ‘uremisch’ in aHUS wijst op het feit dat de filterfunctie van de nieren niet meer goed werkt en afvalstoffen zich opstapelen in het bloed. Ureum is een afvalstof van de stofwisseling. De evolutie van de ziekte kan heel sterk variëren: van een enkele episode tot herhaaldelijke opstoten of recidieven. Het herstel van de nierfunctie na een episode hangt af van de veroorzaakte schade. Als de nierfunctie zo sterk verminderd is dat afvalstoffen zich opstapelen in het bloed, is dialyse de enige mogelijkheid.

Geschreven door Dr Michelle Cooremanvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Atypisch hemolytisch uremisch syndroom - Symptomen - aHUS: anemie, trombopenie en nierfalen
Reclame