backtotop

Wat zijn de symptomen van astma?

Astma - Symptomen - De typische kortademigheid bij astma

De typische kortademigheid bij astma

Piepen

Een astma-aanval maakt het de patiënt moeilijk om te ademen. De vernauwde luchtwegen doen de astmapatiënt 'piepen'. Voor patiënten lijkt het alsof ze door een rietje moeten inademen. Als de patiënt gaat liggen, verergeren de symptomen.

Beklemde borstkas

Een astmapatiënt moet extra kracht zetten om dezelfde hoeveelheid lucht door zijn vernauwde luchtwegen te krijgen. Zijn borstkas voelt beklemd, de halsspieren trekken samen, spreken wordt soms moeilijk en gebeurt met horten en stoten. Eventueel kan de patiënt ook angstig worden.

Reclame
Astma - Symptomen - De typische kortademigheid bij astma

Astmahoest

's Nachts en 's ochtends

Astmapatiënten moeten vaak hoesten. Het hoesten verergert 's nachts of in de vroege ochtend. Ze hoesten om het slijm uit hun luchtwegen weg te krijgen, om de vernauwing tegen te gaan. Vaak is de hoest droog en pijnlijk.

Vermoeidheid

De kortademigheid en het hoesten kan leiden tot slapeloosheid en vermoeidheid overdag. De patiënt raakt uitgeput door slaapgebrek. De beperkte zuurstoftoevoer maakt het moeilijk een fysieke inspanning vol te houden.

Astma - Symptomen - Astmahoest
Reclame

Hoe ziet een astma-aanval eruit?

Plots erger worden van symptomen

Een astma-aanval is een plotse verergering van de symptomen. De patiënt moet heviger hoesten, hij voelt zich benauwder, gaat harder piepen, heeft pijn in de borststreek...

Verschilt van patiënt tot patiënt

Een astma-aanval verschilt van patiënt tot patiënt, en van situatie tot situatie. Alle of slechts enkele symptomen kunnen zich voordoen, of de symptomen verschillen naargelang het moment of de omgeving.
Bij een zware astma-aanval kan het leven van de patiënt in gevaar komen door zuurstofgebrek. Als de patiënt zelfs na het nemen van luchtwegverwijdende puffers buiten adem blijft, moeten de hulpdiensten verwittigd worden zodat de patiënt de gepaste medicatie krijgt (cortisone, adrenaline...).

Astma - Symptomen - Hoe ziet een astma-aanval eruit?

Geschreven door Pieter SegaertLees verder: Wat zijn de oorzaken van astma?

Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.