Symptomen

De typische kortademigheid bij astma

Piepen

Een astma-aanval maakt het de patiënt moeilijk om te ademen. De vernauwde luchtwegen doen de astmapatiënt 'piepen'. Voor patiënten lijkt het alsof ze door een rietje moeten inademen. Als de patiënt gaat liggen, verergeren de symptomen.

Beklemde borstkas

Een astmapatiënt moet extra kracht zetten om dezelfde hoeveelheid lucht door zijn vernauwde luchtwegen te krijgen. Zijn borstkas voelt beklemd, de halsspieren trekken samen, spreken wordt soms moeilijk en gebeurt met horten en stoten. Eventueel kan de patiënt ook angstig worden.

Geschreven door Pieter Segaert Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Astma - Symptomen - De typische kortademigheid bij astma
Reclame