Astma

Oorzaken

Geneesmiddelenastma van naderbij bekeken

Sommige geneesmiddelen kunnen astma uitlokken. Aspirine bijvoorbeeld, en andere, NSAID's (ontstekingsremmende geneesmiddelen die niet behoren tot de groep van de corticosteroïden) moeten vermeden worden door patiënten die eerder al reageerden op die geneesmiddelen. Ook astmapatiënten die bètablokkers gebruiken, dat zijn geneesmiddelen die een gunstig effect hebben op de doorbloeding, moeten nauw opgevolgd worden.

Geschreven door Pieter Segaert volgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
iStock_000006384626XSmall
Reclame
Ziektes van A tot Z