Oorzaken

Wanneer spreken we van beroepsgebonden astma?

Van ruim 300 irriterende stoffen die vaak te vinden zijn in de werkomgeving, is bekend dat ze astma kunnen veroorzaken. Onder meer kappers (persulfaat), bakkers (bloem) en verpleegkundigen (latex) lopen een verhoogd risico. Beroepsgebonden astma vertegenwoordigt 2 tot 15% van alle gevallen, afhankelijk van de studie.
Beroepsgebonden astma is één van de meest voorkomende beroepsaandoeningen in de industriële landen. Deze vorm van astma wordt vaak gediagnosticeerd als een chronische bronchitis of als chronisch obstructief longlijden (COPD), omdat beroepsgebonden astma zich heel geleidelijk manifesteert.

Geschreven door Pieter Segaert Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Reclame