Begrijpen

Wat zijn de gevolgen van astma?

Moeilijk om te ademen

Als gevolg van de vernauwingen heeft een astmapatiënt het moeilijk om te ademen. Hij 'piept' (wheezing), moet vaak hoesten en hij voelt zich benauwd (zie ook symptomen). Tussen de aanvallen door is de patiënt meestal klachtenvrij. Bovendien kan een onderhoudsbehandeling het aantal aanvallen sterk terugdringen. Toch betekent het hebben van astma voor veel patiënten een grote beperking in het dagelijks leven. Niet alle astmapatiënten hebben even zwaar te lijden onder astma. De ernst van de ziekte verschilt van persoon tot persoon. Bovendien kan astma bij dezelfde persoon variëren in de tijd.

5 tot 8% Belgen astmapatiënt

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) lijden wereldwijd ongeveer 300 miljoen mensen aan astma. In België zou ongeveer 5 tot 8 mensen op 100 last hebben van de ziekte. Astma komt voor bij alle leeftijden, ook al ontstaat astma steeds vaker op jongere leeftijd. In België sterven jaarlijks ongeveer 300 mensen ten gevolge van astma.

Astma in opmars

De frequentie van astma is de voorbije jaren sterk toegenomen. De toename zou voor een deel te wijten zijn aan onze wijzigende levensstijl. Zo suggereert een theorie dat we opgroeien in een te steriele omgeving. Te weinig contact met onschuldige bacteriën zou de kans op allergieën en astma verhogen. Anderzijds hebben studies aangetoond dat astma vaker voorkomt in de steden. Daar zou de toename van astma net veroorzaakt zijn door een te grote blootstelling aan luchtverontreiniging.

Geschreven door Pieter Segaert Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Reclame