backtotop
Nieuws
Ernstige astma behandelen

Ernstige astma behandelen

Het is vaak een ware uitdaging om ernstige astma onder controle te houden. Gelukkig breidt het therapeutisch arsenaal waarmee men de symptomen van deze ziekte kan bestrijden steeds verder uit.

Reclame

Ernstige astma: een aangetaste levenskwaliteit

Personen met ernstige astma hebben last van bijzonder uitgesproken, persistente symptomen, die hun levenskwaliteit grondig aantasten. Enkele symptomen zijn een piepende ademhaling, hoestbuien en een gevoel van kortademigheid, die zowel overdag als ‘snachts kunnen optreden. Als gevolg van een ontoereikende of onregelmatige behandeling kunnen patiënten met ernstige astma bovendien last krijgen van luchtwegobstructie en een snelle achteruitgang van de luchtwegfunctie. Een plotse verergering van de symptomen (exacerbatie genoemd) leidt niet alleen tot een grondige aantasting van de levenskwaliteit, maar vereist ook de orale inname van corticosteroïden en herhaalde ziekenhuisopnames.

Ernstige astma onder controle houden: geneesmiddelen combineren

Bij ernstige astma worden inhalatiecorticosteroïden (die de ontsteking verminderen) gecombineerd met het gebruik van langwerkende bronchodilatoren (die de spieren in de luchtwegen laten ontspannen). Maar ondanks de toepassing van die behandelingen in vaak hoge dosissen kunnen de symptomen van ernstige astma ongewoon frequent blijven voorkomen. Men spreekt dan over ‘moeilijk controleerbare ernstige astma’ – in dat geval moet het behandelingsschema herzien worden.

Men kan daarbij overwegen om systemische corticosteroïden (via orale inname of intraveneuze injectie) toe te dienen. Net als inhalatiecorticosteroïden werkt deze ontstekingsremmende medicatie op de ontstoken bronchiën. De risico’s die verbonden zijn aan het langdurige orale gebruik van cortisone gaan overigens gepaard met ernstige bijwerkingen zoals osteoporose, diabetes, atrofie van de huid (een dunner wordende huid), gewichtstoename en hoge bloeddruk.

Ernstige astma: de opkomst van biotherapieën

Sinds circa vijftien jaar worden er nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld voor patiënten met ernstige astma die ongevoelig zijn voor de klassieke behandelingen. Het betreft hier de zogenaamde biotherapieën, doelgerichte therapieën specifiek gericht op werkingsmechanismen van de diverse subtypes van de ziekte. Dit is een grote troef, want de symptomen van astma kunnen sterk variëren volgens patiënt. Dit hangt meer bepaald af van het type ontstekingscellen en –moleculen die daarbij een rol spelen. Het principe van deze aanpak ‘op maat’ is dat een bepaalde patiënt de juiste behandeling krijgt om de ziekte beter onder controle te krijgen en de exacerbaties te beperken.

Lees meer over Astma
Reclame